Pieter van Foreest heeft een missie. De missie klinkt simpel; de cliënten van Pieter van Foreest helpen het leven te blijven leiden dat zij graag willen, ondanks de zorgvraag, ongeacht of zij thuis wonen of bij Pieter van Foreest.

Simpel, omdat dit geldt voor iedereen. En niet zo simpel, omdat ieder mens andere behoeften, wensen en hulpvragen heeft.

Bij Pieter van Foreest is het voor de medewerkers al lang duidelijk dat dit alleen gerealiseerd kan worden als er samengewerkt wordt met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners. Samen het belang van het welzijn van de cliënten centraal stellen naast de zorgvraag vraagt aandacht van alle medewerkers.

Begeleiders welbevinden

Pieter van Foreest heeft daarom ruim 35 Begeleiders Welbevinden. Deze rol is in het leven geroepen om de grote stap vooruit te maken in het persoonsgericht werken en het expliciete aandacht besteden aan het welbevinden van de bewoners. De medewerkers in deze rol hebben een achtergrond in welzijn of maken juist de overstap. Zij zijn de kartrekkers in deze verandering. Dit doen zij door collega’s te coachen, verbeteringen aan te dragen, deze samen door te voeren en de (in)formele zorg en het netwerk van de cliënten actief te betrekken.

De leerlijn

Om hen te sterken in het vervullen van deze verantwoordelijkheid heeft Pieter van Foreest samen met BTSG (voorheen Cerein) een leerlijn ontwikkeld. Iedere Begeleider Welbevinden leert in deze 9 maanden durende leerlijn haar functie kennen en zich te profileren in de organisatie en het netwerk van de cliënten. Daarnaast leren zij collega’s te coachen, nuttige gesprekstechnieken in te zetten, vrijwilligers te begeleiden en planmatig overstijgende vraagstukken aan te pakken.

Leven zoals de bewoner wil

Het resultaat is dat door de hele organisatie Begeleiders Welbevinden met verve hun rol vervullen. Samen met de (in)formele zorgomgeving zorgen zij dat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat willen.

Ervaringen van Begeleiders welbevinden:

“Ik was eerst sceptisch over een meer coachende rol en minder uitvoerend, maar nu gaan activiteiten door als ik afwezig ben”

“alles wat we hebben geleerd is zo makkelijk toepasbaar in de praktijk”

“Ik heb nog steeds contact met mijn coachmaatje”

“Het is me gelukt dat gastvrouwen meer aandacht besteden aan welbevinden door mijn coachende rol”

“Zo fijn dat de training zo goed aansloot bij de praktijk”

“De relatie met het zorgteam is nu zoveel beter, we werken echt samen”

Dank aan

Deze leerlijn is mede mogelijk gemaakt door Jessica el Hadioui –  Smit (Pieter van Foreest) en BTSG trainer Marijke de Blaauw