Kleinschalig zorgen en werken

Eén van de opgaven waarvoor medewerkers staan die kleinschalig gaan werken is het vinden van een goede balans tussen aandacht voor de lichamelijke zorg en het welzijn van bewoners. De prioriteiten liggen vaak nog bij aandacht voor lichamelijke zorg en op de taak die daarmee samenhangt. Medewerkers moeten aandacht hebben voor alle aspecten van het leven van de bewoners en dus veel kwaliteiten in zich verenigen. Daarbij ligt een basishouding primair op de groep (individuele contactmomenten uitgezonderd) en een groepsbenadering. Om de medewerkers toe te rusten voor en te ondersteunen bij deze (nieuwe) taak is het onderstaande trainingstraject opgezet. De trefwoorden van dit traject zijn ‘bewustwording’, ‘verantwoording nemen’, ‘initiatief nemen’, ‘gastvrijheid’, ‘daginvulling en accent op welzijn’ en ‘samenwerken en communicatie’.

Resultaat
Na afloop van de training:

 • beschikt de cursist over relevante vaardigheden (communicatief, feedback, besluitvaardig) die het zelfstandig kunnen werken in die situatie mogelijk maakt;
 • heeft de cursist (meer) aandacht voor het welzijn van de bewoners en weet dit in de dagelijkse praktijk tot uitvoering te brengen bij de ondersteuning van cliënten met betrekking tot daginvulling en activiteiten;
 • is de cursist zich meer bewust van groepsaspecten binnen woongroepen en weet dit te vertalen in houding en gedrag;
 • is de cursist in staat de uitgangspunten en visie op het kleinschalig zorgen zichtbaar te maken in zijn of haar handelen.

Inhoud
De volgende thema's worden behandeld:

 • Zorgdragen voor welzijn en wonen in een kleinschalige woonvorm
  • De omslag van zorgen voor naar ondersteunen bij.
  • Ondersteuning Eigen Regie.
  • Integraal werken.
  • Omgaan met grotere zelfstandigheid.
 • Samen werken en samenwerken
  • Visie delen en op één lijn zitten.
  • Initiatief nemen en flexibel zijn.
  • Betrekken / versterken van de familie / mantelzorg in haar rol als 'partner in zorg'.
  • Werk maken van familieparticipatie (SOFA).
  • Samenwerken met vrijwilligers.
 • Daginvulling en activiteiten
  • Nadruk op het alledaagse.
 • Sociale vaardigheden
  • Luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD).
  • Niet invullen voor een ander (NIVEA).
  • Omgaan met klachten en kritiek van mantelzorgers, familie.
 • De deelnemers houden een competentiemeter woongroepbegeleider voor zichzelf bij dat door BTSG is ontwikkeld.

Intervisie
Bij groepen medewerkers die al werkzaam zijn binnen een kleinschalige woonomgeving, maakt intervisie integraal deel uit van het programma.

Duur en aantal deelnemers
De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin bepaalde vaardigheden nader worden geoefend. Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.

Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers van zorginstellingen die kleinschalig (gaan) werken. De training is vooral geschikt voor medewerkers niveau 3.
BTSG heeft een aangepaste training voor medewerkers niveau 2.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.