BTSG verzorgt loopbaancoaching voor werknemers in de zorg. Het loopbaantraject bestaat uit een uitgewerkt programma. Het uitgangspunt is een persoonlijk loopbaanonderzoek. Door het uitwerken van de verschillende stappen ontstaat een beeld van waaruit het loopbaanperspectief helder wordt. Dit traject wordt ook wel het persoonlijk loopbaanontwikkeltraject genoemd.

Persoonlijk loopbaanonderzoek

Het loopbaanonderzoek beantwoordt de vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat heb ik nodig in mijn werk?
  • Wat inspireert mij in het werk?

Het loopbaanonderzoek maakt sterktes en zwaktes inzichtelijk. Dit loopbaanonderzoek is een assessmentvorm waarin met name loopbaan- en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden worden onderzocht. Het onderzoek staat stil bij intelligentie, persoonlijke ontwikkeling,  loopbaanmogelijkheden en drijfveren.

Persoonlijk loopbaanontwikkeltraject

Vanuit het loopbaanonderzoek volgt een match met loopbaanmogelijkheden gedurende de volgende loopbaancoachingssessies. In deze sessies wordt stapsgewijs een actieplan opgesteld. De sessies duren ongeveer 1,5 uur.

Onderwerpen die doorgaans aan bod komen zijn:

 • Wie ben ik en wat zijn mijn drijfveren?
 • Welke vaardigheden en competenties heb ik?
 • Mijn achtergrond, wat neem ik mee?
 • Welke banen en opleidingen passen bij mij?
 • Wat motiveert mij in mijn werk?
 • Persoonlijk loopbaanplan opstellen

Proces

 1. Het intakegesprek

Elk loopbaantraject start met een uitgebreide intake. De loopbaancoach en de coachee maken kennis met elkaar en stemmen de doelstellingen af.

 1. Loopbaanonderzoek

Het loopbaanonderzoek geeft inzicht in sterktes/zwaktes en loopbaanmogelijkheden. Denk hierbij aan een assessmentvorm waarin een loopbaanonderzoek wordt uitgevoerd.

 1. Vervolg

Het loopbaanonderzoek dient als uitgangspunt voor de coachingssessies, waarin de coachee verschillende opdrachten krijgt. De coachingssessies vinden tweewekelijks plaats zodat de coachee de opdrachten kan uitwerken.

 1. Actieplan

Op basis van het onderzoek en de coachingssessies stelt de coachee een actieplan op voor verdere loopbaanontwikkeling.