Skip to content

Omgaan met kritiek, klachten en boosheid

De training is gericht op het beter leren omgaan met klachten en kritiek van cliënten en familieleden. Het gaat dan met name om de wijze van reageren op (kritische) vragen, opmerkingen en kritiek en / of boosheid.

Resultaat

Na afloop van de training is de deelnemer in staat op een zodanige manier om te gaan met kritiek, klachten en/of boosheid van familie of cliënten dat dit niet escaleert, dat familie of cliënten tevreden zijn over de wijze waarop er naar hen is geluisterd, en dat de medewerker de kritiek e.d. niet als een persoonlijke aanval heeft ervaren.


Inhoud

 • Omgaan met kritiek
  Vaak is een eerste reflex om in de verdediging te schieten. Resultaat is vaak dat de ander zich niet gehoord voelt. Hoe kan het anders?
 • Omgaan met klachten
  Van klachten kun je veel leren maar sta je er wel voor open? Een stappenplan om effectief met klachten om te gaan.
 • Omgaan met boosheid
  Hoe kun je beter leren omgaan met boosheid van de ander? De LSD aanpak (luisteren, samenvatten en doorvragen) en leren de-escaleren. Illustratie aan de hand van beeldmateriaal.
 • Oefenen van vaardigheden met een acteur.
 • Wat gaan we anders doen?
 • Wat is het resultaat van het anders reageren?

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit minimaal 3 dagdelen van ieder 3 uur. Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training. Wij maken deze training voor u op maat. Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers vanaf niveau 2 werkzaam in de zorgsector.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.

Scroll To Top