Leren omgaan met kritiek, klachten en boosheid

Omgaan met kritiek, klachten en boosheid

De training is gericht op het beter leren omgaan met klachten en kritiek van cliënten en familieleden. Het gaat dan met name om de wijze van reageren op (kritische) vragen, opmerkingen en kritiek en / of boosheid.


Inhoud

 • Omgaan met kritiek
  Vaak is een eerste reflex om in de verdediging te schieten. Resultaat is vaak dat de ander zich niet gehoord voelt. Hoe kan het anders?
 • Omgaan met klachten
  Van klachten kun je veel leren maar sta je er wel voor open? Een stappenplan om effectief met klachten om te gaan.
 • Omgaan met boosheid
  Hoe kun je beter leren omgaan met boosheid van de ander? De LSD aanpak (luisteren, samenvatten en doorvragen) en leren de-escaleren. Illustratie aan de hand van beeldmateriaal.
 • Oefenen van vaardigheden met een acteur.
 • Wat gaan we anders doen?
 • Wat is het resultaat van het anders reageren?

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 3 dagdelen van ieder 3 uur. Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers van zorgorganisaties.