Skip to content

Omgaan met agressie

Medewerkers in de (thuis)zorg worden steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag van cliënten en in toenemende mate ook van familieleden. Het gaat zowel om verbale als fysieke uitingen.
Medewerkers weten dan niet direct raad met dit gedrag en het is niet altijd eenvoudig om op een adequate wijze te reageren. De onvoorspelbaarheid van deze uitingen maakt medewerkers onzeker en angstig. Deze training is ontwikkeld om hen handvatten te geven en hen sterker /zekerder te maken in hun reacties.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • Kan de deelnemer de overeenkomsten en verschillen van dementie benoemen;
 • Is de deelnemer zich bewust van de mogelijke effecten van zijn gedrag op het gedrag van de cliënt;
 • Heeft de deelnemer inzicht in het ontstaan en de achtergronden van agressie;
 • Heeft de deelnemer geoefend met fysieke weerbaarheidstechnieken;
 • Kan de deelnemer adequaat omgaan met het agressieve gedrag bij de cliënt.


Praktijkgericht: leren door te doen

De training is als volgt opgebouwd:

 • Inventarisatie vooraf
  Aan de cursisten wordt vooraf gevraagd, met behulp van een korte vragenlijst, om situaties aan te leveren waarin sprake is van agressief gedrag.
 • Omgaan met agressie
  • De achtergronden en mogelijk oorzaken van agressief gedrag. Om welk gedrag gaat het?
  • Wat ‘doet’ agressie met mij (effecten van agressief gedrag), waar liggen mijn persoonlijke’ grenzen en wat is mijn natuurlijke reactie op agressie?
  • Escalatie versus de-escalatie: het crisis-ontwikkelingsmodel / stoplichtmodel.
  • Het ABC-model. Om gedrag te kunnen beïnvloeden/ begrenzen, moet je dit eerst (beter) begrijpen.
  • Basisprincipes voor de omgang met agressief gedrag.
  • Waar liggen professionele grenzen? Wat is ‘voor ons’ acceptabel en wat niet, zowel richting cliënt als richting familie (omgaan met familie). Samen één lijn trekken.
  • Bespreken van eigen ingebrachte situaties of voorgelegde casussen.
  • Optioneel: Oefenen weerbaarheidstechnieken
   Helaas is agressie niet altijd te voorkomen. Dan is het goed om (ter zelfbescherming) weerbaarheidstechnieken te kunnen inzetten: handvatten om los te komen uit situaties van vastgehouden worden en dreiging.
  • Meldcode huishoudelijk geweld en ouderenmishandeling en leidraad veilige zorgrelatie.
 • Oefenen met acteur
  Op basis van praktijksituaties wordt geoefend met een acteur in het omgaan met het agressieve gedrag van cliënten of familieleden. De cursisten krijgen feedback op hun handelen van de trainer, de acteur en medecursisten.

Duur en aantal deelnemers
De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin de omgang nader wordt geoefend. Het aantal SBU is afhankelijk van de samenstelling van de training. Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers in de zorgsector werkzaam op verschillende niveaus.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.

 

Scroll To Top