Training Omgaan met dementie

Het aantal ouderen met dementie neemt de komende jaren sterk toe.
Dit geldt zowel voor de thuissituatie als intramuraal, voor kleinschalige woonvoorzieningen of extramuraal.
De training Omgaan met dementie zorgt dat medewerkers op de hoogte zijn van het dementieproces en de betekenis voor de cliënt.
Maar ook welke gevolgen dat heeft en hoe de medewerker het gedrag daarop het beste kan aanpassen.

Resultaat

Na afloop van de training Omgaan met dementie;

 • Heb je inzicht in achtergrond en oorzaken van dementie en tot welk gedrag dit kan leiden;
 • Beheers je voldoende kennis over de meest voorkomende dementie vormen;
 • Weet je de juiste benaderingswijze toe te passen;
 • Kan je reflecteren op eigen functioneren en professioneel gedrag;
 • Beschikt je over basisvaardigheden voor de omgang met deze cliëntengroep en hun familie en/of mantelzorgers.

Inhoud training

 • Een schriftelijke inventarisatie vooraf.
  Medewerkers ontvangen een korte vragenlijst over situaties met cliënten met dementie waarover zij vragen hebben.
 • Het dementiesyndroom
  • verloop van het proces, oorzaken, achtergronden en beleving van de cliënt;
  • De meest voorkomende vormen: Alzheimer, Vasculaire en frontotemporale dementie.
  • De verschillende stadia van ik-beleving en de validerende benadering.
  • De meest gehanteerde benaderingswijzen.
 • Wat ik moeilijk vind
  • Bespreken eigen praktijksituaties.
  • Communicatie met cliënten met dementie;
  • Omgevingszorg (De wondere wereld van dementie);
  • Systematisch observeren: het ABC model
 • Oefenen in het omgaan met cliënten met dementie.
  Een trainingsacteur speelt  de rol van een cliënt met dementie. De groep brengt hiervoor een casus in.
  De deelnemers krijgen feedback op hun handelen van de trainer en andere deelnemers aan de training.

Duur en aantal deelnemers

 • De training Omgaan met dementie (incompany) bestaat uit minimaal 3 dagdelen van ieder 3 uur.
 • De training wordt op maat samengesteld.
  Het aantal SBU is afhankelijk van de duur van de training zoals wordt afgestemd.
 • Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep

Wij maken deze training op maat voor medewerkers in de zorgsector werkzaam op verschillende niveaus.

Certificaat

Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.

Offerte aanvragen