Leren omgaan met dementie

Leren omgaan met dementie 

Het aantal ouderen met dementie neemt de komende jaren sterk toe. Dit geldt zowel voor de thuissituatie als intramuraal  of voor kleinschalige woonvoorzieningen. Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van het proces van dementering, wat dat betekent voor de cliënt, welke gevolgen dat heeft en hoe zij hun gedrag daarop het best kunnen aanpassen.


Inhoud training:

 • Een schriftelijke inventarisatie vooraf.
  Medewerkers ontvangen een korte vragenlijst over situaties met dementerende cliënten waarover zij vragen hebben.
 • Het dementiesyndroom
  • verloop van het proces, oorzaken, achtergronden en beleving van de cliënt;
  • De meest voorkomende vormen: Alzheimer, Vasculaire en fronto-temporale dementie.
  • De verschillende stadia van ik-beleving en de validerende benadering.
  • De meest gehanteerde benaderingswijzen.
 • Wat ik moeilijk vind
  • Bespreken eigen praktijksituaties.
  • Communicatie met dementerende cliënten; de interactiebasisprincipes uit de Video Interactie Begeleiding.
  • Omgevingszorg (De wondere wereld van dementie).
  • Systematisch observeren: het ABC model
 • Oefenen in het omgaan met dementerende cliënten. Een trainingsacteur speelt  de rol van een dementerende cliënt. De deelnemers krijgen feedback op hun handelen van de trainer en andere deelnemers aan de training.

De training wordt op maat samengesteld.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit minmaal 3 dagdelen van ieder 3 uur. Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers in de sector zorg.