Skip to content

Omgaan met depressieve cliënten

Onderzoek toont aan dat depressie veel vaker voorkomt dan wordt onderkent, ook in zorginstellingen. 25 tot 30% van de verpleeghuisbewoners is depressief, een veel hoger percentage dan bij leeftijdsgenoten in de thuissituatie.
Depressie heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van de cliënt en het is niet eenvoudig voor zorgmedewerkers om depressie goed te herkennen. Bovendien komen veel kenmerken van een depressie overeen met die van dementie waardoor dit regelmatig wordt gezien als (een vorm van ) beginnende dementie. Deze training richt zich op al deze aspecten.

Resultaat
Na afronding van de training

 • weet de deelnemer wat een depressie is en welke symptomen hierbij horen
 • heeft de deelnemer kennis van welk gedrag gepaard kan gaan met een depressie
 • heeft de deelnemer kennis van de mogelijke oorzaken
 • heeft de deelnemer voldoende handvatten om de juiste omgang toe te passen bij een cliënt in een depressie


Inventarisatie vooraf

Voorafgaand aan de training

 • vullen deelnemers een korte vragenlijst in over situaties met depressieve cliënten. De resultaten worden gebruikt om de training nauwkeuriger af te stemmen op de leervragen van de cursisten,
 • wordt overlegd met de organisatie over wenselijke leerdoelen en de scholingsvraag daar nader op afgestemd,
 • vullen de cursisten een korte toets is zodat zij zelf kunnen vaststellen wat hun kennis op dit gebied is.

Inhoud training
De training bestaat uit de volgende delen:

 • Over depressie
  • somberheid versus depressie,
  • kenmerken depressie en onderscheid van dementie,
  • oorzaken en risicofactoren,
  • risicosignalering,
  • wat te doen en wat niet: tips voor omgang.
 • Wat ik moeilijk vind
  De cursisten brengen eigen praktijksituaties in die met elkaar worden besproken. Handvatten voor de omgang.
 • En nu de praktijk
  Praktijksituaties worden geoefend met een acteur.

De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin de omgang nader wordt geoefend.

Duur en aantal deelnemers
De training bestaat uit minimaal 3 dagdelen van ieder 3 uur. Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.
Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers werkzaam op niveau 3 of hoger in de zorgsector.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.

Scroll To Top