Basistraining – Omgaan met onbegrepen gedrag

Omgaan met onbegrepen gedrag

Steeds vaker krijgen de medewerkers in de zorg te maken met ouderen waarbij een psychogeriatrische of psychiatrische problematiek speelt. Voor de individuele medewerker kan dit tot vragen of problemen leiden die mede als gevolg van de toenemende werkdruk vaak blijven liggen.

Steeds vaker krijgen de medewerkers in de zorg te maken met ouderen waarbij een psychogeriatrische of psychiatrische problematiek speelt. Voor de individuele medewerker kan dit tot vragen of problemen leiden die mede als gevolg van de toenemende werkdruk vaak blijven liggen.

Inhoud
Er zijn trainingen voor verschillende groepen medewerkers beschikbaar. De training wordt op maat en naar behoefte samengesteld.
Voorbeeld van een training voor verzorgenden:

 • Dementie
  Het proces van geestelijke achteruitgang. De ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Frontotemporale dementie. De belevingswereld van de cliënt met dementie en zijn/haar gevoelens van (toenemende) onveiligheid, onzekerheid en angst. Omgang. De fasen van ik-beleving.
 • Onbegrepen gedrag
  Soms vertonen cliënten gedrag dat voor een verzorgende moeilijk te begrijpen is en waardoor het onduidelijk is hoe daar het beste op gereageerd kan worden. In de training kan aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld omgaan met: 
  -  roepgedrag,
  -  achterdocht,
  -  claimend gedrag,
  -  agressief gedrag, 
  -  dwaalgedrag,
  -  psychoses,
  -  karakterstoornissen,
  -  ongeremd seksueel gedrag.
  Met als invalshoek de belevingswereld van de cliënt, wordt per onderwerp besproken hoe dit onbegrepen gedrag kan ontstaan / wat mogelijke oorzaken zijn, wat eventueel gedaan kan worden om deze te voorkomen of te verhelpen, hoe je het beste met dergelijke gedragingen kunt omgaan en hoe te voorkomen dat je als zorg- of hulpverlener er zelf aan onderdoor gaat.
 • De ABC-methode
  Een methode om mogelijke oorzaken van probleemgedrag op het spoor te komen en een plan te maken om er anders mee om te gaan.

Duur en aantal deelnemers
De duur van de in-company training Omgaan met onbegrepen gedrag hangt af van de gewenste inhoud. Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

Doelgroep
Medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, vrijwilligers.

Opties
Een acteur kan worden ingeschakeld die bepaalde gedragingen speelt waar medewerkers op moeten reageren. Op de afdeling kunnen video-opname worden gemaakt van interacties tussen cliënten en medewerkers die besproken worden tijdens de training. Vraag een offerte op maat voor aangepaste trainingen voor andere groepen medewerkers (huishouding, receptie, technische dienst, administratie, keuken e.d.) of voor vrijwilligers.