EVV keurmerk
GVP keurmerk

Ontwikkelingen branche erkende opleidingen

Zoals je gewend bent, zit BTSG bovenop de ontwikkelingen wat betreft de (branche erkende) opleidingen:

 • GVP – Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie
 • EVV – Eerst verantwoordelijke verzorgende
 • GVS – Gespecialiseerd verzorgende somatiek
 • GRZ – Geriatrische revalidatiezorg (wordt verwacht in de toekomst)

Om die reden zaten wij op 23 oktober 2019 bij het CZO om te horen en te vragen over toekomstplannen met betrekking tot deze opleidingen.

Wat gaat er wijzigingen?

Het opstellen van de eindtermen zal niet meer gebeuren aan de hand van competenties, maar aan de hand van CanMEDS rollen. Deze zijn als volgt:

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Kennis en wetenschap
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Organisatielidmaatschap
 7. Professionaliteit

Voor de organisatie

Er worden in de toekomst specifieke eisen gesteld aan de werk-leerplek. Ook zullen er nieuwe opleidingseisen worden opgesteld. Wij zullen je hierover blijven informeren.


Heb je al een diploma?

Je hebt met succes al een branche erkende opleiding gevolgd bij BTSG. En je hebt dus met recht je branche erkende diploma ontvangen. Hier heb je hard voor gewerkt.

CZO had toezicht op je opleiding toen jij deze bij BTSG volgde. Er zijn audits gevoerd en met succes afgerond. Daarom is de opleiding met bijbehorend diploma van waarde. Jouw diploma blijft gewoon geldig.

Vragen

Heb je nog vragen met betrekking tot de branche erkende opleidingen?
Dan kan je contact opnemen met Laura van Driel, adviseur BTSG.
M: l.vandriel@btsg.nl
T: 06 – 20 21 86 96