Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) opleiding:
Open Inschrijving

BTSG biedt al jaren een zeer gewaardeerde Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) opleiding van hoge kwaliteit.
Honderden EVV-ers gingen je voor. En dat doen we ook in de 'Open inschrijving EVV opleiding'.

Inhoud van de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) opleiding

 • 10 klassikale lesdagen
 • 1,5 praktijkdag
 • 5 BPV-opdrachten (waarvan 2 gekoppeld aan de praktijkdagen)
 • 3 Proeven van bekwaamheid
 • Leuke en interessante werkvormen
 • Tussentijdse evaluatie
 • Digitale ondersteuning op een afgeschermde pagina op de BTSG-site
 • Onze Kennisbank
 • E-learnings maken onderdeel uit van de opleiding zodat jij op je eigen tempo en gewenst moment kan leren
 • Bij succesvol doorlopen van de opleiding: een branche erkend EVV-diploma met speld.

CanMEDSrollen

Deze nieuwe versie is gebaseerd op de CanMEDSrollen:
(zoals beschreven in de opleidingseisen van CZO)

 1. Vakinhoudelijk handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerking
 4. Toepassen van kennis
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Organisatielidmaatschap
 7. Professionaliteit

Resultaat

De EVV-opleiding is een ‘basis vervolgopleiding’ voor verzorgenden IG.
Het heeft tot doel de deelnemer te kwalificeren voor het uitoefenen van de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Instroomeisen

Je bent een verzorgende met minimaal een mbo-3 niveau (verzorgende of verzorgende IG, Individuele Gezondheidszorg):

 • Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder / opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever;
 • De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Begeleiding

Tijdens de opleiding heb je een begeleider aangewezen die werkzaam is in jouw organisatie. Deze begeleider beoordeelt jouw BPV opdrachten en de 2 proeve van bekwaamheid.
Voorafgaand aan de opleiding vindt een workshop voor begeleiders plaats (1 dagdeel).
BTSG raadt aan dat alle begeleiders hierbij aanwezig zijn. De workshop kost €235 per begeleider.

Elke lesgroep heeft een groepsdocent van BTSG. Deze begeleidt de lesgroep en de individuele deelnemers bij het leerproces.

Diploma

Het branche erkend diploma wordt uitgegeven door het CZO.
CZO hanteert een tarief van € 85,- per diploma.

Deelname

Je kan je bij ons individueel inschrijven. Samen met medewerkers uit andere organisaties vorm je een groep.
Tijdens de lesdagen zien jullie elkaar.
Klik op de button aan de rechterkant om je gegevens door te geven.

Kwaliteitsregister

Deze opleiding is opgenomen in het kwaliteitsregister V&V waardoor ingeschreven medewerkers op aanvraag hiervoor studiepunten kunnen behalen. Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus €45 per groep. Voorwaarde hierbij is dat dit minimaal vijf weken voor de start van de opleiding is aangegeven. Deze kosten worden naar rato over de deelnemers verdeeld.

Meer informatie?

Klik hier voor de Opleidingsgids EVV 2022

Voor meer informatie neem je (vrijblijvend) contact met ons op: info@btsg.nl of 085-4012228.

Branche erkenning EVV

Najaar 2022
Prijs: €1.820,-

Najaar 2022 Apeldoorn

Lesdag 1: 4 oktober 2022
Lesdag 2: 2 november 2022
Lesdag 3: 29 november 2022
Lesdag 4: 21 december 2022
Lesdag 5: 17 januari 2023
Evaluatie: 31 januari 2023
Lesdag 6: 15 februari 2023
Lesdag 7: 14 maart 2023
Lesdag 8: 12 april 2023
Lesdag 9: 9 mei 2023
Lesdag 10: 7 juni 2023
Portfoliogesprek: 21 juni 2023
Diplomering: 28 juni 2023

Najaar 2022 Breda

Lesdag 1: 7 oktober 2022
Lesdag 2: 4 november 2022
Lesdag 3: 25 november 2022
Lesdag 4: 16 december 2022
Lesdag 5: 6 januari 2023
Evaluatie: 27 januari 2023
Lesdag 6: 10 februari 2023
Lesdag 7: 10 maart 2023
Lesdag 8: 31 maart 2023
Lesdag 9: 21 april 2023
Lesdag 10: 17 mei 2023
Portfoliogesprek: 31 mei 2023
Diplomering: 21 juni 2023

Voorjaar 2023
Prijs: €1.950,-
Data: Volgt.