Skip to content

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV): Open Inschrijving

Het aantal mensen die zorg nodig hebben neemt de komende jaren fors toe. Mesen worden steeds ouder en de zorgzwaarte zal toenemen. Zorginstellingen moeten kwalitatief goed toegerust zijn om aan deze cliëntengroep de gewenste zorg en begeleiding te kunnen geven. Ook zal de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toenemen.

Voor meer informatie rondom de opleiding EVV: klik hier.

Individueel inschrijven

Het is mogelijk om je individueel in te schrijven. Je vormt dan samen met medewerkers uit andere organisaties een groep. Jullie zien elkaar tijdens de lesdagen. Rechts van deze pagina kun je je middels een inschrijfformulier inschrijven.

Start en duur opleiding

De opleiding gaat in het voorjaar van 2020 weer starten. Rond oktober / november zullen we de locatie met data bekend maken. Ongeveer elke 3 weken vindt een lesdag plaats.

Locatie

Wordt nader bekend gemaakt.

Begeleiding

Tijdens de opleiding heb je een begeleider aangewezen die werkzaam is in jouw organisatie. Deze begeleider beoordeelt jouw BPV opdrachten en de 2 proeve van bekwaamheid. Voorafgaand aan de opleiding vindt een workshop voor begeleiders plaats (1 dagdeel). BTSG raadt aan dat alle begeleiders hierbij aanwezig zijn. De workshop kost €235 per begeleider.

Investering

De investering voor deze opleiding is als volgt opgebouwd:

  • Opleidingskosten (o.a. lesmateriaal, diploma’s en spelden) - € 1.350,-
  • Faciliteitskosten (o.a. locatie, lunch, reiskosten van docent/acteur) - € 490,-
  • Totale kosten per deelnemer - € 1.840,-
  • Kosten workshop voor begeleiders - €235,- per begeleider

Kwaliteitsregister

Deze opleiding is opgenomen in het kwaliteitsregister V&V waardoor ingeschreven medewerkers op aanvraag hiervoor studiepunten kunnen behalen. Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus €45 per groep. Voorwaarde hierbij is dat dit minimaal vijf weken voor de start van de opleiding is aangegeven. Deze kosten worden naar rato over de deelnemers verdeeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@btsg.nl of 085-4012228.

Scroll To Top