Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV): Open Inschrijving

Het aantal mensen die zorg nodig hebben neemt de komende jaren fors toe. Mesen worden steeds ouder en de zorgzwaarte zal toenemen. Zorginstellingen moeten kwalitatief goed toegerust zijn om aan deze cliëntengroep de gewenste zorg en begeleiding te kunnen geven. Ook zal de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toenemen.

Voor meer informatie rondom de opleiding EVV: klik hier.

Individueel inschrijven

Het is mogelijk om je individueel in te schrijven. Je vormt dan samen met medewerkers uit andere organisaties een groep. Jullie zien elkaar tijdens de lesdagen. Rechts van deze pagina kun je je middels een inschrijfformulier inschrijven.

Start en duur opleiding

De opleiding start op 10 september 2019 (locatie Apeldoorn) en 10 oktober 2019 (locatie Soest). Ongeveer elke 3 weken vindt een lesdag plaats.

Locatie

De opleiding vindt plaats bij het Fletcher Hotel in Apeldoorn (10 sept 2019) en het Fletcher Hotel in Soest (10 okt 2019).

Begeleiding

Tijdens de opleiding heb je een begeleider aangewezen die werkzaam is in jouw organisatie. Deze begeleider beoordeelt jouw BPV opdrachten en de 2 proeve van bekwaamheid. Voorafgaand aan de opleiding vindt een workshop voor begeleiders plaats (1 dagdeel). BTSG raadt aan dat alle begeleiders hierbij aanwezig zijn. De workshop kost €235 per begeleider.

Investering

De investering voor deze opleiding is als volgt opgebouwd:

  • Opleidingskosten (o.a. lesmateriaal, diploma’s en spelden) - € 1.350,-
  • Faciliteitskosten (o.a. locatie, lunch, reiskosten van docent/acteur) - € 490,-
  • Totale kosten per deelnemer - € 1.840,-
  • Kosten workshop voor begeleiders - €235,- per begeleider

Kwaliteitsregister

Deze opleiding is opgenomen in het kwaliteitsregister V&V waardoor ingeschreven medewerkers op aanvraag hiervoor studiepunten kunnen behalen. Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus €45 per groep. Voorwaarde hierbij is dat dit minimaal vijf weken voor de start van de opleiding is aangegeven. Deze kosten worden naar rato over de deelnemers verdeeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@btsg.nl of 085-4012228.

EVV opleiding locatie Apeldoorn (bijna vol!)
GAAT DEFINITIEF STARTEN
Workshop: 10 sept 2019
Lesdag 1: 24 sept 2019
Lesdag 2: 15 okt 2019
Lesdag 3: 13 nov 2019
Lesdag 4: 26 nov 2019
Lesdag 5: 10 dec 2019
Evaluatie: 7 jan 2020
Lesdag 6: 28 jan 2020
Lesdag 7: 11 feb 2020
Lesdag 8: 3 mrt 2020
Lesdag 9: 24 mrt 2020
Lesdag 10: 14 apr 2020
Eindpresentatie: 7 mei 2020
Diplomering: 19 mei 2020

EVV opleiding locatie Soest
Workshop: 10 okt 2019
Lesdag 1: 15 okt 2019
Lesdag 2: 29 okt 2019
Lesdag 3: 26 nov 2019
Lesdag 4: 10 dec 2019
Lesdag 5: 7 jan 2020
Evaluatie: 21 jan 2020
Lesdag 6: 4 feb 2020
Lesdag 7: 18 feb 2020
Lesdag 8: 3 mrt 2020
Lesdag 9: 17 mrt 2020
Lesdag 10: 31 mrt 2020
Eindpresentatie: 14 apr 2020
Diplomering: 7 mei 2020