Opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS): Open Inschrijving

Zorg wordt steeds complexer. Zorgprofessionals moeten goed zijn toegerust om aan een cliëntgroep de gewenste zorg en begeleiding te kunnen geven. Ook zal de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toenemen. Verzorgenden en verpleegkundigen worden daardoor steeds meer uitgedaagd om met complexe situaties om te gaan en zich daarbij professioneel en deskundig op te stellen. De Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) draagt bij aan verbetering van de zorg, heeft inhoudelijke kennis en adviseert als inhoudelijk deskundige naar collega’s, mantelzorgers een vrijwilligers. Deze opleiding biedt daarvoor een stevige basis.
Kenmerkend voor de GVS opleiding van BTSG is dat er vertrokken wordt vanuit de welzijn van de cliënt.
Daarnaast wordt er een koppeling gemaakt met psychogeriatrische ziektebeelden, welke steeds vaker voorkomen bij somatische cliënten.

Instroomeisen

Verzorgenden/Verzorgenden IG kunnen deelnemen aan deze opleiding indien zij;

 • Gekwalificeerd zijn op niveau 3 waarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleidingen in de thuiszorg verzorgende C/D)
 • Werkzaam zijn als verzorgende met minimaal 1 jaar ervaring in de zorg voor somatische cliënten.

Duur opleiding

De opleiding bevat een workshop voor begeleiders, elf lesdagen, één praktijkdag en twee dagen voor examinering. In totaal moeten er zeven praktijkopdrachten (BPV) worden uitgevoerd; één daarvan is gekoppeld aan een praktijkdag en de overige moeten in de periodes tussen de lesdagen worden uitgevoerd. De lesdagen vinden bij voorkeur om de drie weken plaats. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 1 jaar.

Inhoud opleiding

Module 1: Kwaliteit van leven van en voor de cliënt

 • Lesdag 1: Jij als toekomstig Gespecialiseerde Verzorgende Somatiek
 • Lesdag 2: Zorg voor kwaliteit van leven, informatie verzamelen en multidisciplinair overleg
 • Lesdag 3: Zorg voor kwaliteit van leven en organisatie van zorg

Module 2: Professionele deskundigheid

 • Lesdag 4: Persoonsgerichte zorg en zelfredzaamheid
 • Lesdag 5: Fysiologie en pathologie
 • Lesdag 6: Gerontospsychiatrie en multimorbiditeit

Module 3: Ondersteuning en consultatie collega’s en vrijwilligers

 • Lesdag 7: Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers
 • Lesdag 8: Organisatie van zorg en communicatie
 • Lesdag 9: Financiering en opbouw van zorgprofielen

Module 4: Aandacht voor mantelzorgers

 • Lesdag 10: Omgang met en ondersteunen mantelzorgers en communicatie
 • Lesdag 11: Problemen signaleren en oplossen, zorgvernieuwing en beleid.

Het programma is zo opgezet dat er een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk wordt bewerkstelligd. Tijdens de lesdagen worden vaardigheden geoefend, (groeps)opdrachten uitgevoerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Er zijn dagdelen waarbij vaardigheden geoefend worden met een acteur.

Mogelijkheden deelname

Het is mogelijk om deze opleiding in-company uit te voeren. Vraag hiervoor een offerte op maat. Je kan je hiervoor opgeven via onze site of neem contact op met Laura van Driel, tel: 06 – 20 21 86 96 of mail naar l.vandriel@btsg.nl

Begeleiding

Voorafgaand aan de opleiding vindt een workshop voor begeleiders plaats (1 dagdeel). BTSG raadt aan dat alle begeleiders hierbij aanwezig zijn. De workshop kost €235 per begeleider.

Investering

De investering voor deze opleiding is als volgt opgebouwd:

 • Opleidingskosten (o.a. lesmateriaal, diploma’s en spelden) - € 1.265,-
 • Faciliteitskosten (o.a. locatie, lunch, reiskosten van docent/acteur) - € 425,-
 • Totale kosten per deelnemer - € 1.690,-
 • Kosten workshop voor begeleiders - €235,- per begeleider

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@btsg.nl of 085-4012228.

Voorjaar 2021 Soest
Workshop: 1 mrt 2021
Lesdag 1: 8 mrt 2021
Lesdag 2: 29 mrt 2021
Lesdag 3: 19 apr 2021
Lesdag 4: 10 mei 2021
Lesdag 5: 1 juni 2021
Lesdag 6: 14 jun 2021
Evaluatie: 28 jun 2021
Lesdag 7: 13 sept 2021
Lesdag 8: 27 sept 2021
Lesdag 9: 11 okt 2021
Lesdag 10: 1 nov 2021
Lesdag 11: 22 nov 2021
Diplomering: 20 dec 2021