Branche erkende GVS opleiding voor verzorgenden
(Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek)

De branche erkende GVS opleiding biedt verzorgenden een stevige basis voor verbetering van de somatische zorg.
Zorg wordt steeds complexer. Veel cliënten met een somatische grondslag hebben ook te kampen met psychogeriatrische problematiek.
Zorgprofessionals moeten goed zijn toegerust om aan deze cliëntgroep de gewenste zorg en begeleiding te kunnen geven.
Ook zal de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toenemen.
Verzorgenden en verpleegkundigen worden daardoor steeds meer uitgedaagd om met complexe situaties om te gaan en zich daarbij professioneel en deskundig op te stellen.

 

Resultaat

De Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS):

 • draagt bij aan verbetering van de zorg aan somatische cliënten
 • heeft een ondersteunende taak
 • is specialist in de directe zorg aan cliënten met somatische problematiek, maar heeft ook kennis van psychogeriatrische problematiek
 • adviseert als inhoudelijk deskundige naar collega’s, mantelzorgers een vrijwilligers.

 

Inhoud opleiding

Module 1: Ik als GVS-er
Module 2: Ik als GVS-er met de cliënt en familie
Module 3: Ik als GVS-er binnen het team en de organisatie
Module 4: Ik als GVS-er binnen de ketenzorg
Module 5: Vakgerichte kennis GVS

Het programma is zo opgezet dat er een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk wordt bewerkstelligd. Tijdens de lesdagen worden vaardigheden geoefend, (groeps)opdrachten uitgevoerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Er zijn 3 dagdelen waarbij vaardigheden geoefend worden met een acteur.

 

Duur opleiding

De GVS opleiding voor verzorgenden in de ouderenzorg omvat:

 • een workshop voor begeleiders
 • 13 lesdagen
 • Vijf modules bestaande uit totaal dertien lesdagen
 • twee praktijkdagen
 • examinering.

Instroomeisen

Je bent een verzorgende met minimaal een mbo-3 niveau (verzorgende of verzorgende IG, Individuele Gezondheidszorg):

 • Toelating met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met de theorie-aanbieder / opleidingsinstelling en ontheffing van de werkgever;
 • De kandidaat is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Diploma

Na succesvol doorlopen van de GVS opleiding ontvang je het branche erkend diploma met speld.

Doorlooptijd

De lesdagen vinden bij voorkeur om de veertien dagen plaats.
De doorlooptijd bedraagt ongeveer 1 jaar.

CanMedsmeter GVS

De deelnemer vult aan het begin en aan het einde een CanMedsmeter GVS in.
Deze is gebaseerd op de CanMedsrollen en beschreven eindtermen door het CZO.

Daarmee krijgt de deelnemer een goed beeld over de verbeterpunten en eigen ontwikkeling.
Deze CanMedsmeter wordt ook ingevuld door de eigen leidinggevende (feedback).

 

Internetondersteuning

Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een afgeschermd deel van onze website. Daar vinden zij:

 • het lesmateriaal
 • E-learnings
 • tal van filmpjes over diverse onderwerpen
 • digitale invulformulieren van de BPV-opdrachten
 • alle vragenlijsten uit de opleiding die zij online kunnen invullen.

Brochure GVS

Download de brochure voor nog meer informatie omtrent de GVS opleiding.
Daar vind je bijvoorbeeld informatie over begeleiding, instroomeisen en nog veel meer.
Klik op de button hiernaast.

Individueel inschrijven

Het is mogelijk om je individueel in te schrijven. Dat kan bij onze open inschrijving. Klik hier om je in te schrijven.

Investering GVS opleiding

Heb je interesse in deze in-company opleiding, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op voor een offerte op maat.