Training visuele beperkingen bij kwetsbare ouderen

De training visuele beperkingen bij kwetsbare ouderen biedt BTSG in samenwerking met Bartiméus.

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn.
Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel.
Bartiméus:

  • doet veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling.
  • begeleidt en adviseert door het hele land.
  • heeft eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding.

 

BTSG biedt trainingen en opleidingen aan zorgmedewerkers binnen de ouderenzorg.
Daarbij werken zij dus ook met ouderen met een visuele beperking.
Dit vraagt een andere werkwijze en bewustwording van het eigen handelen.

Bartiméus en BTSG werken samen om cliënten met een visuele beperking goede zorg te kunnen geven.
Wij scholen zorgmedewerkers en dragen kennis over die nodig is om meer zicht te krijgen op de problematiek waar mensen met visusproblemen tegen aan kunnen lopen.

Oorzaken van een visuele beperking

In Nederland wonen 330.000 mensen die blind of slechtziend zijn, daarnaast nog eens 150.000 mensen met niet aangeboren hersenletsel, waardoor er visuele verwerkingsproblemen kunnen ontstaan.

Van alle mensen met een visuele beperking in Nederland is tweederde ouder dan 70 jaar.
De meest voorkomende oogaandoeningen (glaucoom, staar, macula degeneratie en diabetes retinopathie) veroorzaken dat ouderen minder goed zien.
Maar door een beroerte of een herseninfarct kunnen ook visusproblemen ontstaan.
De visuele prikkel wordt dan niet goed in de hersenen verwerkt waardoor handelings- of oriëntatieproblemen zich ontwikkelen.
Deze aandoeningen zijn niet altijd succesvol behandelbaar.
Door het tijdig signaleren van een visuele beperking kunnen ouderen blijven meedoen en worden ze minder eenzaam.


Alles leren over visusproblematiek

Voeg bij jouw training het onderdeel ‘Visuele beperking’ toe.
Want wat betekent bijvoorbeeld de combinatie van dementie en visusproblematiek voor de cliënt en jouw manier van werken?

  • We oefenen het herkennen van gedragssignalen door enkele mensen te observeren die slechtziend zijn gemaakt.
  • We gaan in op de theorie over slechtziendheid, ook in combinatie met dementie.
  • We bespreken wat de consequenties kunnen zijn van het niet onderkennen van de slechtziendheid en wat je moet doen wanneer je denkt dat jouw cliënt mogelijk slechtziend is.

Info

Neem contact met ons op wanneer je;

  • Een training ‘Visuele beperkingen’ wilt volgen;
  • Dit als onderdeel in combinatie met één van onze trainingen wilt volgen;
  • Vragen hebt over dit onderwerp

Bel met 085 - 401 22 28 of stuur een mail naar info@btsg.nl .