Skip to content

E-learning – Dementie

E-learning Dementie Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijke functioneren. Geheugenproblemen staan hierbij op de voorgrond. Naarmate de ziekte vordert gaan ook andere functies verloren. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers op de hoogte zijn van dit proces en wat dat betekent voor de te bieden zorg en begeleiding.  Beschikken over kennis en […]

Lees meer

E-learning – Feedback

Omgaan met feedback Daar waar mensen samenwerken is ‘feedback’ essentieel. Door feedback te geven en te vragen kun je jezelf en anderen bijsturen of stimuleren in gedrag en prestaties. Zonder feedback weten we niet wat we goed doen of wat juist beter kan. Bij feedback denken we al gauw aan corrigeren. Maar corrigerende feedback is […]

Lees meer

Training – Werken met een zorgleefplan

Werken met een zorgleefplan In deze training ga je aan de slag met het zorgleefplan (ZLP). Dit model is gebaseerd op de Normen voor Verantwoorde zorg. Centraal staat de kwaliteit van leven van de cliënt. Het model onderscheidt vier levensdomeinen: woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en autonomie en lichamelijk welbevinden en gezondheid. Het zorgleefplan […]

Lees meer

Training – Methodisch werken

Methodisch werken Het werken met een zorg(leef)plan en de MDO’s of bewonersbesprekingen zijn allemaal onderdelen van het methodisch werken. Er wordt informatie verzameld, afspraken worden gemaakt en vastgelegd, over de voortgang wordt gerapporteerd en periodiek vinden besprekingen plaats. Allemaal stappen in een proces waarbij de resultaten worden bepaald door de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan […]

Lees meer

Training – SMART doelen formuleren

SMART doelen formuleren Veel medewerkers in zorgorganisaties en thuiszorg hebben moeite met het SMART formuleren van doelen en doelgericht te rapporteren. Voor hen is deze korte en praktijkgerichte training bedoeld. Deze training is ook geschikt voor organisaties die werken met een ECD. Aanmelden Of vraag een offerte aan → “Een onsje meer welzijn, bespaart een […]

Lees meer

SMART doelen formuleren en doelgericht

  Smart doelen formuleren en doelgericht rapporteren Veel medewerkers in zorgorganisaties en thuiszorg hebben moeite met het SMART formuleren van doelen en doelgericht te rapporteren. Voor hen is deze korte en praktijkgerichte training bedoeld. Deze training is ook geschikt voor organisaties die werken met een ECD. Praktijkgericht: leren door te doen De training is als […]

Lees meer

Training – Bekwaam en effectief rapporteren

Bekwaam en effectief rapporteren Bekwaam en effectief rapporteren is een belangrijk en groot onderdeel voor het verlenen van goede zorg. Soms valt er nog veel te verbeteren. De training Bekwaam en effectief rapporteren van BTSG richt zich op medewerkers in de zorg. Zij leren om beter en effectief te rapporteren. Bestaande rapportage wordt als uitgangspunt […]

Lees meer

Basistraining – Werkbegeleiding

Training Werkbegeleiding Steeds vaker is er sprake van zelforganiserende of zelfsturende teams. Binnen deze teams worden verantwoordelijkheden vaak verdeeld. Eén van deze verantwoordelijkheden kan werkbegeleiding zijn. Deze korte training rust een medewerker of de medewerkers toe om deze rol te (gaan) vervullen. Aanmelden Of vraag een offerte aan → “Een onsje meer welzijn, bespaart een kilo […]

Lees meer

Basistraining – Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie In de training gerontopsychiatrie leer je omgaan met psychiatrische problematiek. Steeds vaker krijgen we (in zorgorganisaties) te maken met ouderen met psychiatrische problematiek. Zorgmedewerkers geven aan niet altijd over voldoende vaardigheden te beschikken om deze cliënten op de juiste manier te begeleiden. Als je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt ervaar je in je werk […]

Lees meer

Basistraining – Belevingsgericht werken

Belevingsgericht werken Belevingsgericht werken gaat om het kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de cliënt, begrijpen welke gevoelens de cliënt beleeft en van daaruit contact proberen te maken. Dus niet allen weten ‘wat’ de cliënt beleeft maar ook begrijpen wat de betekenis daarvan is in zijn of haar belevingswereld. Het is een speurtocht […]

Lees meer

Basistraining – Kleinschalig zorgen en werken

Basistraining Kleinschalig zorgen en werken Eén van de opgaven waarvoor medewerkers staan die kleinschalig werken is het vinden van een goede balans tussen aandacht voor de lichamelijke zorg en het welzijn van bewoners. Om de medewerkers te ondersteunen bij deze (nieuwe) taak is het onderstaande trainingstraject opgezet. De trefwoorden van dit traject zijn bewustwording’, ‘verantwoording […]

Lees meer

Werken als zorgcoördinator, EVV of contactverzorgende

Werken als zorgcoördinator, EVV of contactverzorgende In deze training staan de twee kerntaken centraal: De EVV-er is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn/haar kwaliteit van leven De EVV-er coördineert de multidisciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt (is aanspreekpunt […]

Lees meer