Checklist risico

Bij het gebruik van de risicosignalering krijg je goed in beeld of er sprake is van een verhoogd risico.