In gesprek met cliënt

Samen met de cliënt bespreek je wat mogelijke risico’s zijn.