Samenwerken en communiceren in een team

Goed kunnen samenwerken is bepalend voor de kwaliteit van de zorgverlening. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Houden teamleden zich wel aan de gemaakte afspraken? Hoe komen die afspraken tot stand? Communiceren de teamleden wel op een adequate wijze met elkaar en de bewoners? Effectief samenwerken en communiceren liggen in elkaars verlengde. In deze training wordt aan beide aspecten aandacht besteed en volop geoefend.


Inhoud van de training 

Samenwerken in een team
In een organisatie waar mensen wonen, die zorg en diensten van anderen nodig hebben, wordt samengewerkt. Er wordt zowel samengewerkt met de bewoners als met medewerkers.

  • Wat is samenwerken en wat is daarvoor nodig?
  • Wat zijn voorwaarden voor samenwerking?
  • Wat zijn belangrijke houdingseigenschappen?
  • Hoe om te gaan met spanningsvolle situatie?


Taakopvatting en eigen rol

Teamleden hebben allen hun eigen talenten en iedereen bekijkt een situatie op een andere manier.

  • Wat zijn de taakopvattingen, de verwachtingen en taakconflicten?
  • Wat is de eigen rol als het gaat om (samen)werken in een team?
  • Hoe verloopt de besluitvorming in een team, op welke wijze ben je er als teamlid bij betrokken en hoe komen besluiten tot stand?

 

Effectief communiceren

  • Communicatieve vaardigheden volgens de LSD-formule worden geoefend: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.
  • Het geven en ontvangen van feedback. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de e-learning module feedback.


Duur en kosten

De incompany training bestaat uit zes dagdelen van ieder drie uur. Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 deelnemers deelnemen.