Keuze maken

Shared decision making

Dit staat voor gezamenlijke besluitvorming. Een manier van werken waarbij je samen met de cliënt tot afspraken komt bijvoorbeeld over de te ondernemen acties of het te volgen behandelingsbeleid. Vooral als het gaat om ingrijpende beslissingen, is het belangrijk de cliënt hierbij nauw te betrekken.
Om tot gezamenlijk besluitvorming te komen:

 • stelt de dienstverlener vooral open vragen,
 • geeft en vraagt deze veel informatie,
 • en wordt rekening gehouden met de omstandigheden, voor- en afkeuren van de cliënt en levensstijl.

De positieve effecten van deze manier van werken zijn:

 • de cliënt maakt weloverwogen keuzes en is daardoor meer gemotiveerd als het gaat om het opvolgen van afspraken of het doorlopen van een behandeling;
 • cliënten weten vaak goed wat het best bij 'hen past'. Belangrijk daarbij is dat een cliënt goed wordt geïnformeerd;
 • de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd doordat er meer wederzijds begrip en inzicht is.

Resultaat is dat cliënten beter geïnformeerd zijn, zich meer bewust zijn van de voor- en nadelen van bepaalde keuzes,  zich vaker tevreden voelen en  minder twijfelen over hun genomen beslissing. Dit leidt tot meer cliënttevredenheid en een betere kwaliteit van leven.

Voorwaarden
Het klinkt allemaal eenvoudig en positief maar er zijn een aantal zaken die een dergelijk proces van gezamenlijk besluitvorming 'in de weg kunnen zitten':

 • gebrek aan vaardigheden
  Iemand overtuigen is wat anders dan samen de verschillende mogelijkheden of alternatieven doorlopen en de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Het vraagt een neutrale opstelling en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
 • stress
  Als niet alles duidelijk is, als er tijdsdruk is of wordt ervaren, als het gaat om emotionele onderwerpen. Wanneer er sprake is van stress dan heeft dat invloed op het verloop van de communicatie.
 • problemen in de communicatie
  Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van communicatieve of cognitieve stoornissen of wanneer een cliënt communicatief of cognitief minder begaafd is.