Skip to content

Simulatie Kleinschalig wonen

Simulatie ‘Kleinschalig wonen’ is een unieke leerervaring voor medewerkers die gaan werken in een kleinschalige omgeving.

Met het neerzetten van een nieuw gebouw of het doorvoeren van een reorganisatie is kleinschaligheid nog niet vanzelfsprekend. Het zijn juist de medewerkers die de omslag succesvol gaan realiseren. Dat gaat niet vanzelf.

BTSG heeft een unieke tweedaagse training ontwikkeld met als titel “De Schoolstraat”. De Schoolstraat is training, instructie, teambuilding en reflectie in één. Inmiddels hebben meer dan duizend medewerkers deze simulatie ervaren. Deze ervaring blijft de deelnemers nog lang bij. Met heel veel plezier, blijft erover gepraat worden!

BTSG opleidingen en trainingen voor zorgprofessionals
Getekend Citaat

“Een onsje meer welzijn, bespaart een kilo zorg!”

Deelnemer training – Welzijnscoach Breda

Simulatie Kleinschalig wonen

Inhoud van de simulatie

De deelnemers aan deze simulatie maken op hoofdlijnen alles mee waar je in een kleinschalige woning mee te maken hebt.

Praktijkblokken (methodiek: ervarend leren)

Tijdens deze blokken ervaren de deelnemers heel waarheidsgetrouw de werkelijkheid van kleinschalig wonen. Je kruipt in de huid van de bewoner en ervaart diens beleefwereld en de bejegening vanuit de professional. Observanten helpen je inzichtelijk te maken van jouw onbewuste handelen. De acteurs helpen je te groeien in het omgaan met alledaagse situaties: een vrijwilliger stelt zich wat al te amicaal op, een verdwaalde bewoner wil heel graag een hapje mee-eten, een familielid is ontevreden enzovoort.

De volgende onderwerpen staan in deze blokken centraal:

 • Leren omgaan met allerlei zaken die zich in de dagelijkse praktijk aandienen
 • Het verdiepen in de bewoner
 • Het zorgdragen voor de continuïteit van de zorg, afspraken en beloftes overdragen en toetsen
 • Het leren doen met wat er voor handen is
 • Zelfstandig werken en actie ondernemen op wat je signaleert
 • Creatief tot oplossingen komen
 • Alle organisatorische en praktische aspecten van het voeren van de huishouding binnen het kleinschalig wonen, de was, het budget, koken en dergelijke, gelijk aan de eigen toekomstige situatie.

Carrouselblokken

Verdeeld over de dagen behandelen de deelnemers een aantal thema’s onder leiding van afwisselend de acteurs of de trainer. De thema’s die hierbij specifiek aan bod komen zijn:

 • Ik en de bewoner: je beleeft kleinschalig wonen vanuit het perspectief van de bewoner.
 • Ik en het team: de combinatie van zelfstandig werken en juist de kracht van het team benutten.
 • Ik, de familie/vrijwilliger: optimaliseren van jouw manier van interactie, gespreksvoering en ondersteuning

Reflectie

Om gewenst gedrag aan te leren, is het uitermate belangrijk heel concreet te reflecteren. Doelgerichte reflectie is dan ook een wezenlijk onderdeel van de simulatie en de doorloopdag. De trainer en de acteurs stimuleren het concreet benoemen van het waargenomen gedrag. Gerichte reflectie en feedback helpen de deelnemers om, in de praktijk van de kleinschaligheid, bewust op een bepaalde manier te handelen: zowel tijdens dit concrete ontwikkelproces, maar ook daarna in de dagelijkse praktijk.

Teamontwikkeling

In de praktijk is gebleken dat de simulatie een onmiskenbaar teamversterkend effect heeft.

Resultaat

Via de simulatie ondervinden de deelnemers de kleinschaligheid aan den lijve. De impact van de opgedane ervaringen is hierdoor zo sterk, dat de deelnemer gemotiveerd is om deze in de praktijk te blijven toepassen (borging).

De deelnemers:

 • Zijn zich bewust van de eigen visie op het begeleiden van cliënten in een kleinschalige woongroep
 • Hebben aan den lijve ondervonden wat deze visie in de praktijk betekent en kunnen deze op een herkenbare manier vormgeven
 • ‘Weten’ van binnenuit welk professioneel gedrag wel en niet werkt
 • Geven blijk van een adequate taakinvulling en nemen verantwoordelijkheid
 • Hebben zich als team ontwikkeld en versterkt
 • Beschikken over vaardigheden om constructief zelfstandig en samen te werken
 • Communiceren op een adequate manier
 • Hebben handvatten om groepsprocessen te begeleiden
 • Hebben aangetoond het eigen leerproces zelfstandig voort te zetten

Doelgroep

Deze ontwikkelervaring is relevant voor alle medewerkers op de (nieuwe) kleinschalige locatie. Je kan hierbij denken aan verzorgenden, woonbegeleiders, gastvrouwen, leidinggevenden, helpenden, assistenten, kok, medewerkers facilitair en alle andere disciplines.

Investering

Vraag hier een offerte aan voor een prijsindicatie van een incompany maatwerk training.

Duur en groepsgrootte

 • Het is mogelijk om de training op dagdelen van elk 3 duur of hele dagen van 6 uur te plannen.
 • Wij bieden maatwerk en maken deze training dus graag passend voor u.
  Het aantal studiebelastingsuren (SBU) is dan afhankelijk van de definitieve vorm van de training.

Certificaat

Bij volledige deelname ontvang je een certificaat van BTSG

Deelname

De simulatie kleinschalig wonen wordt altijd incompany voor de eigen organisatie verzorgd. 
Vraag hier een maatwerk offerte.

Overzicht:
Certificaat:

Ja

Studiebelasting:

n.v.t.

Hoe en wanneer kun je deze opleiding volgen?

Leren in de context van jouw organisatie. Met de uitdagingen die bij jou (en je team) spelen. Dat is de kracht van de maatwerk opleidingen van BTSG. Voor het offerteformulier hier in en ontvang een voorstel voor een incompany opleiding.

De voordelen van BTSG:

+ Ervaren zorgopleider sinds 1983
+ Wetenschappelijke kennis, praktisch toepasbaar
+ Specialist in maatwerk opleidingen (InCompany)
+ Tevreden cursisten geven een 9,2!

Uiteraard geheel vrijblijvend!

Wil je meer weten?

Vraag het Marloes:
T. 085-4012228
E. info@btsg.nl

Deze opleidingen / trainingen vind je misschien ook interessant:

Feedback geven en ontvangen

Welzijnscoach

Leren omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag

Heb je vragen

over deze opleiding?
Neem contact op