Smart doelen formuleren en doelgericht rapporteren

Veel medewerkers in zorgorganisaties en thuiszorg hebben moeite met het SMART formuleren van doelen en doelgericht te rapporteren. Voor hen is deze korte en praktijkgerichte training bedoeld.
Deze training is ook geschikt voor organisaties die werken met een ECD.

Praktijkgericht: leren door te doen
De training is als volgt opgebouwd:

 • Dagdeel 1
  • Kort opfrissen van de PDCA / methodische cyclus.
  • Uitleg van de SMART criteria.
  • Rapporteren op basis van geformuleerde doelen.
  • Aan de slag:
   • het onder begeleiding verbeteren van doelen en rapportage.
   • in hoeverre wordt er doelgericht gerapporteerd?
    (Er wordt een korte beoordelingslijst gebruikt aan de hand waarvan men dit zelf kan beoordelen).
 • Praktijkopdracht
  Maak doelen in bestaande zorg(leef)plannen SMART en rapporteer doelgericht.
 • Dagdeel 2
  • Bespreken praktijkopdracht, en ervaren knelpunten.
  • Aan de slag:
   • Beoordelen van de doelen in het zorgplan op basis van de SMART criteria: hoe SMART is het geformuleerde doel? Duo’s worden gevormd die elkaars doelen en rapportage beoordelen.
   • Samen: verbeter de doelen / maak de doelen meer SMART. Eventueel: indien nodig verbeter de acties.
   • Wat gaat goed? Wat valt tegen? Uitwisselen van tips.
   • Ga na in de rapportage in hoeverre er gerapporteerd is op basis van doelen. Wat is het resultaat?
  • Tips en aandachtspunten

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit minimaal 2 dagdelen van ieder 2 uur. Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten per groep deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers binnen zorgorganisaties die zorgdoelen moeten (kunnen) opstellen.