voeding 2

SNAQ65+

De SNAQ65+ is ontwikkeld voor de groep ouderen die thuis De SNAQ 65+: Short Nutritional Assessment Questionaire voor 65+ woont en eventueel gebruik maakt van de thuiszorg. Het instrument is snel een eenvoudige te gebruiken. In plaats van het berekenen van BMI is gekozen voor het meten van de bovenarmomtrek, omdat dit met name bij cliënten thuis makkelijker en betrouwbaarder is uit te voeren. Bovendien blijkt dat bij ouderen de bovenarmomtrek meer gerelateerd is aan mortaliteit dan BMI (Body Mass Index).

Op basis van de screeningsuitslag treedt het multidisciplinaire behandelplan in werking:

  • Bij een SNAQ65+ score ‘groen’ is geen sprake van ondervoeding hoeft er geen voedingsinterventie te worden gestart;
  • Bij een SNAQ65+ score ‘oranje’ is sprake van matige ondervoeding. De cliënt krijgt uitleg en een folder over energie- en eiwitrijke hoofdmaaltijden en tussentijdse verstrekkingen en het advies om zich regelmatig te wegen;
  • Bij een SNAQ65+ score ‘rood’ is sprake van ernstige ondervoeding. Binnen één werkdag na screening schakelt de arts of verpleegkundige de diëtist in en binnen twee werkdagen nadat de cliënt is aangemeld bij de diëtist neemt de diëtist telefonisch contact op. De diëtist bepaalt de ernst van de voedingstoestand, geeft een uitleg over de behandeling en een eerste globaal advies. Binnen vijf werkdagen na het telefonisch consult vindt een eerst consult plaats waarin de diëtist een op de behoefte van de patiënt afgestemde eiwit- en  energieverrijkte voeding behandeling adviseert. Evaluatie van de behandeling vindt binnen twee tot tien werkdagen plaats. De diëtist maakt gebruik van de principes van motivational interviewing.

Download de SNAQ65+