Strategisch bedrijfsonderzoek, wat is dat eigenlijk? Bij een strategisch bedrijfsonderzoek onderzoekt men de strategische uitgangspunten van een organisatie. Veelal is de aanleiding hiervoor een cultuurverandering of structuurwijziging. Hiermee raakt dit onderzoek het hart van het bedrijf. De strategische uitgangspunten geven immers de focus voor de toekomst weer. Veelvoorkomende redenen voor een strategisch bedrijfsonderzoek zijn:

  • Reorganisatie
  • Fusie
  • Cultuurverandering/verbetering
  • Uitbreiding
  • Disfunctioneren (van een afdeling)

De opzet van een strategisch bedrijfsonderzoek wordt van tevoren vaak zorgvuldig uitgewerkt. Hiervoor zijn verschillende modellen te kiezen, waarbij meestal het model van Rothaermel wordt gevolgd. Dit model werkt als een onderzoekscyclus waarbij externe en interne bronnen betrokken worden.

BTSG en strategisch bedrijfsonderzoek

BTSG ondersteunt bestuurders en managementteams (MT) in de zorg door middel van strategisch bedrijfsonderzoek, daar waar het gaat om leiderschap, structuurwijziging en cultuurveranderingen. De toegepaste aanpak is met name gebaseerd op onderzoek in de eigen organisatie. Dit onderzoek vindt meestal plaats door middel van interviews. De uitkomsten worden soms uitgebreid met vragenlijsten, parameters voor performance management of medewerkerstevredenheidsonderzoek. De conclusies uit dit praktische onderzoek worden gerelateerd aan de literatuur rondom leiderschap, en structuur- en cultuurveranderingen.

Op basis daarvan brengt BTSG een concreet advies uit op deze drie gebieden. Daar waar het om structuurverandering gaat brengt BTSG in principe drie alternatieven in kaart waaruit de bestuurder of het managementteam in de zorg kiezen kan. Bij deze structuurverandering geven we de gewenste cultuurverandering aan met bijbehorende leiderschapsstijlen.

Neem voor meer informatie over strategisch bedrijfsonderzoek contact op met Willem Rietberg (06-51039240). Hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.