Depressie

Sweet but a Psycho

”Accepteer de cliënt met zijn psychiatrische aandoening ten allen tijde”

Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal ouderen met een psychiatrische aandoening, al dan niet samenhangend met cognitieve stoornissen, toe.

In mijn radioprogramma Willem Wordt Wakker op regioradio Loco FM dat ik iedere zaterdagochtend van 7 – 10 uur presenteer heb ik het nummer “Sweet but Psycho” van Ava Max slechts één keer gedraaid. Het is een ontzettend vrolijk eigentijds nummer waarbij je al heel snel het refrein “Sweet but Psycho” meezingt. Het nummer is in 17 landen immens populair en in Nederland zijn inclusief streams 100.000 exemplaren van verkocht.

Toen ik me wat meer in de tekst verdiepte kwam ik terecht bij de volgende drie punten die in het nummer bezongen worden:

  • Oh ze is lief maar geschift
  • ’s nachts schreeuwt ze ik ben stapelgek
  • Doe niet alsof je de pijn niet fijn vindt

Voor mij persoonlijk kwam ik tot de conclusie dat het draaien van dit nummer bij mij althans tegenstrijdige gevoelens zou opleveren. Aan de ene kant een vrolijk melodietje aan de andere kant een tekst bezongen waarin het leed van een psychiatrische patiënt bezongen wordt.

In Nederland zien we dat het aantal ouderen met een psychiatrische aandoening als gevolg van de vergrijzing steeds meer toeneemt. Het onbegrepen gedragen van de ouder wordende mens begrijpen direct betrokkenen vaak niet en reageren daar vaak ook averechts op. Tijdens mijn vrijwilligerswerk in de ouderenzorg zie ik onder andere dat familie, mantelzorgers en vrijwilligers vaak vol onbegrip en kortaf reageren op het gedrag van degene met een psychiatrische aandoening.

Als vrijwilliger vertel ik verhalen aan ouderen met een psychiatrische aandoening. Dat leidt tot allerlei reacties: zo vroeg pas geleden een oudere vrouw aan mij of ik als kleine jongen wel zonder mijn moeder kon en of die mij kwam ophalen. Meteen reageerde een vrijwilliger kortaf door te zeggen dat deze mevrouw haar mond moest houden. Hoe gaan wij om met mensen die qua gedrag anders reageren dan wij willen, wensen of denken?

Bij BTSG hebben we een enorme kennisbank met artikelen over psychiatrische aandoeningen. Deze kun je ook vinden op onze website www.btsg.nl.

Belangrijke lessen die wij, BTSG, als opleider gebruiken richting verplegenden en verzorgenden, die te maken hebben met psychiatrische cliënten zijn:

  • Het aller belangrijkste uitgangspunt is: bevorder een gevoel van veiligheid (dit is zeker niet gemakkelijk omdat de cliënt niet vertrouwt of niet meer serieus neemt)
  • Bied tijd en ruimte om verhaal te laten doen
  • Raak aan waar cliënten zich verdwaald of verzonken voelen en raak NIET aan daar waar de cliënt zich bedreigd voelt
  • Zorg voor een zinvolle dagbesteding en meer uitdaging en/of lichamelijke activiteit

Een luchtig melodietje zetten onder een psychiatrisch zeer gevoelig onderwerp is natuurlijk een keuze. Wij kiezen er voor om cliënten in de psychiatrische zorg met vol respect en begrip toe te treden, redenerende vanuit de kennis die we hierover beschikbaar hebben.

 

Bron: Zorgvisie 28 juni 2018, Songtekst Ava Max en kennisbank BTSG

Willem Rietberg Eigenaar BTSG en radiomaker