Hoe ontvang jij feedback?

Feedback ontvangen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Hieronder volgen 15 stellingen over feedback ontvangen. Beantwoord deze zo eerlijk mogelijk. De lijst geeft een inzicht in je vaardigheid en houding ten opzichte van het ontvangen van feedback.

1.“Ik krijg zelden of nooit feedback van collega’s.”,
2.“Als ik commentaar krijg op mijn werk ga ik liever gewoon door dan dat ik mijn werk onderbreek om goed te luisteren.”,
3.“Ik denk vaak aan een half woord genoeg te hebben.”,
4.“Ik heb de neiging anderen in de rede te vallen als zij reageren op mijn feedback.”,
5.“Ik beschouw complimentjes op mijn werk vaak als overdreven.”,
6.“Wanneer ik feedback krijg, reageer ik altijd op het meest negatieve deel.”,
7.“Ik ervaar kritiek vaak als een persoonlijke aanval.”,
8.“Ik weet me vaak geen houding te geven als ik positieve feedback krijg.”,
9.“Het maakt voor mij geen verschil of een collega of mijn leidinggevende kritiek op mijn werk heeft..”,
10.“Als ik negatieve feedback krijg op mijn werk, wordt ik vaak kwaad of angstig.”,
11.“Als ik feedback krijg op mijn gedrag, vraag ik me regelmatig af of er niet meer achter steekt.”,
12.“Ik heb geen feedback nodig om iets te leren.”,
13.“Als ik negatieve feedback krijg voel ik me daarna vaak onzeker of rot.”,
14.“Als ik positieve feedback krijg van een ander, denk ik vaak dat die ander een wit voetje bij me wil halen.”,
15.“Bij negatieve feedback van een ander denk ik al snel dat de ander een slecht humeur heeft of me een hak wil zetten.”,