Top 5 alternatieven vrijheidsbeperking

 1. Geen alternatief
  Een echt opmerkelijke uitkomst van de verbetertrajecten is dat er vaak geen alternatief voor vrijheidsbeperking nodig is. Het gaat dan om cliënten waarbij de beperking ooit is toegepast en die uit gewoonte nog steeds wordt uitgevoerd. In veel gevallen weet niemand meer waarom de beperking er is en vaak is de reden niet meer actueel. Bij de deelnemende instellingen konden veel fixerende maatregelen daarom verantwoord en stapsgewijs worden afgebouwd zonder dat een alternatief nodig was.
 2. Hoog-Laag bed
  Een hele effectieve oplossing om te voorkomen dat mensen zich bezeren omdat ze door onrust uit bed vallen, zijn bedden die helemaal tot op de grond verlaagd kunnen worden als de cliënt eenmaal in bed ligt.
 3. Melding door sensoren
  De inzet van hulpmiddelen die het verplegend of verzorgend personeel waarschuwen als iemand z’n bed of z’n kamer verlaat zoals een infraroodmelder, vloercontactmat of laserbel.
 4. Aandacht en bejegening
  Cliënten kunnen erg onrustig worden door de manier waarop zorgprofessionals met hen omgaan. Mensen gericht aandacht geven helpt. Bijvoorbeeld door meer toezicht in de woonkamers door bijvoorbeeld gastvrouwen die aandacht kunnen geven aan mensen die onrustig dreigen te worden.
 5. Zinvolle dagbesteding, meer uitdaging of lichamelijke activiteit
  Instellingen die met dit onderwerp aan de slag gingen, ontdekten ook dat cliënten gedurende dag best wat meer uitgedaagd mogen worden. Dat kan heel simpel gaan om wandelen, maar ook het doen van bepaalde activiteiten in bijvoorbeeld de dagbesteding maakt cliënten rustiger. Gewoon omdat ze overdag lekker bezig zijn en daar gezond moe van worden.

Bron: www.zorgvoorbeter.nl