Training Community Care

In de ouderenzorg begint Community Care steeds meer navolging te vinden en dat is niet verwonderlijk. Community Care houdt in dat de mensen samen met hun netwerk elkaar ondersteunen bij het dagelijkse leven, maar ook indien er behoefte is aan zorg.  Met hun sociale netwerk en woonomgeving vormen zij een leefgemeenschap, vanuit de visie: wij zijn voor elkaar van betekenis en dragen met elkaar bij aan de kwaliteit van leven en dat doen wij in samenwerking met professionele zorg. Community Care vraagt een omslag in denken en handelen. Voor professionals betekent dit een andere manier van werken en een andere visie op zorgverlening: ‘zorgen met’, in plaats van ‘zorgen voor’, je doet het met elkaar. Je laat vanzelfsprekendheden los en staat stil bij de vraag: wie doet wat? Je gaat uit van kansen, mogelijkheden en oplossingen.

Inhoud van de training community care:

 • Community Care: Hoe doe je dat in de praktijk?
 • Actief invulling geven aan ‘zorgen met’;
 • Ondersteunend zijn; de Community bepaalt;
 • Communiceren binnen de driehoek; cliënt, professional, sociaal netwerk;
 • De cliënt is in de eerste plaats onderdeel van de community en pas daarna zorgvrager;
 • Zelfredzaamheid bevorderen waar mogelijk (kan de partner/ het netwerk betrokken worden?);
 • Denken en werken vanuit de wensen en mogelijkheden van de cliënt: wat kan wel? (Machteld Huber);
 • Ken je netwerk (o.a. gemeente, andere zorgaanbieders, de wijk, buurthuis, etc.);

Resultaten

Na de ontwikkeling van Community Care geldt voor iedere betrokken medewerker dat hij/zij:

 • Denkt in mogelijkheden in plaats van in problemen;
 • Handvatten heeft om vanuit Community Care welzijn voor iedere cliënt te versterken;
 • In staat is om te reflecteren op het eigen handelen rondom Community Care;
 • Bewust de rol vervult als ondersteuner van mensen bij het leven in de samenleving.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor medewerkers zorg, facilitair en/of welzijn (inclusief leidinggevenden). Deze zijn werkzaam op alle niveaus: niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 en niveau 5.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. Voor incompany trajecten hebben we onder meer een simulatie community care ontwikkeld voor alle betrokken professionals. Daarnaast op maat trajecten voor de diverse doelgroepen. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012228 of info@btsg.nl.

Cursusjaar 2022

Bij voldoende aanmeldingen zal er een datum bekend worden gemaakt.

Deze training is onderdeel van de Cerein Welzijn trainingslijn.