Training Community Care

In de ouderenzorg begint Community Care steeds meer navolging te vinden en dat is niet verwonderlijk. Community Care houdt in dat de cliënt, samen met diens sociale omgeving, zoveel mogelijk hun oorspronkelijke manier van leven voortzetten. Met hun sociale netwerk en woonomgeving vormen zij een leefgemeenschap, vanuit de visie: wij zijn voor elkaar van betekenis en dragen met elkaar bij aan de kwaliteit van leven en dat doen wij in samenwerking met professionele zorg. Community Care vraagt een omslag in denken en handelen. Voor professionals betekent dit een andere manier van werken en een andere visie op zorgverlening: ‘zorgen met’, in plaats van ‘zorgen voor’, je doet het met elkaar. Je laat vanzelfsprekendheden los en staat stil bij de vraag: wie doet wat? Je gaat uit van kansen, mogelijkheden en oplossingen. Deze training wordt verzorgd in samenwerking met onze zusterorganisatie Cerein. Voor verdere info klik hier.