Training Dementie: Omgaan met onbegrepen gedrag | Ouderenzorg

We krijgen steeds meer inzicht in onbegrepen gedrag in de ouderenzorg. Dit inzicht helpt ons om het vroegtijdig te signaleren en er dus adequaat op te reageren. In deze training krijg je inzicht in de verschillende stadia van dementie. Vanuit de belevingswereld van de cliënt leer je kijken naar de wereld om je heen. Hierdoor herken je situaties die (te) veel prikkels bieden of juist (te) prikkelarm zijn. Wat kun je doen om jouw gedrag en de fysieke omgeving van de cliënt op zo’n manier aan te passen dat hij/zij zich er prettig bij voelt. Hiermee voorkomen we onbegrepen gedrag. Je leert tijdig onbegrepen gedrag bij je cliënt te signaleren en een de-escalerende reactie te bieden. Vanuit je professionaliteit leer je te reageren op de diverse soorten moeilijk gedrag.

Deze training verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie Cerein. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.