Vaardigheidstraining feedback geven en ontvangen

Elkaar aanspreken: Beter feedback geven en ontvangen

Door elkaar regelmatig feedback te geven en te vragen om feedback kan de samenwerking binnen een team sterk worden verbeterd. Zonder feedback weten we niet wat wat goed gaat of wat juist beter kan of moet. Feedback wordt door sommigen ervaren als 'kritiek' waardoor men snel in de verdediging schiet. Feedback kan mits goed toegepast, ondersteunend zijn.
Goed feedback leren geven en ontvangen verbeterd ook de relatie met mantelzorgers, vrijwilligers en andere disciplines.

Inhoud
In deze training wordt geoefend in het geven en ontvangen van feedback.

  • Ondersteunende en corrigerende feedback
  • De spelregels voor het goed geven van feedback
  • De spelregels voor het goed omgaan met feedback die je krijgt
  • Hoe ga jij om met feedback? Een zelftest
  • Feedback geven via telefoon of mail
  • Oefenen in het geven en ontvangen van feedback met een acteur

Blended learning
Een deel van de training is ook als e-learning beschikbaar. Medewerkers maken zich in hun eigen tempo de basisregels eigen van feedback geven en ontvangen. Nadat de cursisten deze module hebben afgerond, volgt er een trainingssessie waarbij de vaardigheden worden geoefend met een acteur.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit minimaal 2 dagdelen van 3 uur. Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers binnen zorgorganisaties.