Training 'Omgaan met agressie'

De training 'Omgaan met agressie' geeft je handvatten voor mentale en fysieke weerbaarheid als zorgverlener.
We worden in de (thuis)zorg steeds vaker geconfronteerd met agressief gedrag van cliënten en in toenemende mate ook van familieleden. Het gaat zowel om verbale als fysieke uitingen.
Medewerkers weten dan niet direct raad met dit gedrag en het is niet altijd eenvoudig om op een adequate wijze te reageren.
De onvoorspelbaarheid van deze uitingen maakt medewerkers onzeker en angstig.

Resultaat

Na afloop van de training 'Omgaan met agressie':

 • Kan de deelnemer de overeenkomsten en verschillen van dementie benoemen;
 • Is de deelnemer zich bewust van de mogelijke effecten van zijn gedrag op het gedrag van de cliënt;
 • Heeft de deelnemer inzicht in het ontstaan en de achtergronden van agressie;
 • Heeft de deelnemer geoefend met fysieke weerbaarheidstechnieken;
 • Kan de deelnemer adequaat omgaan met het agressieve gedrag bij de cliënt.


Inhoud training 'Omgaan met agressie'

De training 'Omgaan met agressie' is als volgt opgebouwd:

 • Inventarisatie vooraf
  Aan de deelnemer wordt middels een korte vragenlijst gevraagd om situaties aan te leveren waarin sprake is van agressief gedrag.
 • Omgaan met agressie
  • De achtergronden en mogelijk oorzaken van agressief gedrag. Om welk gedrag gaat het?
  • Wat ‘doet’ agressie met mij (effecten van agressief gedrag)?
   Waar liggen mijn persoonlijke’ grenzen en wat is mijn natuurlijke reactie op agressie?
  • Escalatie versus de-escalatie: het crisis-ontwikkelingsmodel / stoplichtmodel.
  • Het ABC-model. Om gedrag te kunnen beïnvloeden/ begrenzen, moet je dit eerst (beter) begrijpen.
  • Basisprincipes voor de omgang met agressief gedrag.
  • Waar liggen professionele grenzen? Wat is ‘voor ons’ acceptabel en wat niet, zowel richting cliënt als richting familie (omgaan met familie). Samen één lijn trekken.
  • Bespreken van eigen ingebrachte casuïstiek
  • Meldcode huishoudelijk geweld en ouderenmishandeling en leidraad veilige zorgrelatie.
 • Optioneel: Oefenen weerbaarheidstechnieken
  Helaas is agressie niet altijd te voorkomen. Dan is het goed om (ter zelfbescherming) weerbaarheidstechnieken te kunnen inzetten: handvatten om los te komen uit situaties van vastgehouden worden en dreiging.
 • Optioneel: Oefenen met acteur
  Op basis van praktijksituaties wordt geoefend met een acteur in het omgaan met het agressieve gedrag van cliënten of familieleden. De cursisten krijgen feedback op hun handelen van de trainer, de acteur en medecursisten.

Duur en aantal deelnemers

 • De training wordt op maat samengesteld.
  Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin de omgang nader wordt geoefend.
 • Het aantal SBU is afhankelijk van de samenstelling van de training.
 • Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep

Medewerkers werkzaam op verschillende niveaus in de zorgsector .

Certificaat

Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.