Training – GVP-expert

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) - Expert

De training Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Expert sluit aan op de branche erkende opleiding GVP (Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) maar gaat verder in diepgang en in breedte. De training sluit aan bij de nieuwste geldende inzichten als het gaat om de zorg aan psychogeriatrische en gerontopsychiatrische cliënten.

Onbegrepen gedrag (in de vorm van gedrags- of stemmingsproblemen) komt regelmatig voor bij cliënten in de (langdurige) zorg. Denk bijvoorbeeld aan agitatie, claimend gedrag, stemmingsproblemen of apathie. Deze cliënten lijden vaak aan aandoeningen waarbij dergelijk gedrag een symptoom kan zijn. Typerend voor onbegrepen gedrag is echter dat die altijd in een context plaatsvindt. Vaak is het de interactie tussen de cliënt en die context (omgeving) die leidt tot problemen. Veel onbegrepen gedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt zelf en de mensen daarom heen.


Inhoud

 • Casemanagement bij dementie. Aandacht voor de zorgdimensies: cliënt, zorgverlener en systeem gerelateerd
  Casemanagement is een vorm van begeleiding gericht op de persoon én zijn sociale systeem. De GVP richt zich op de verschijnselen van de aandoening en op de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de persoon én zijn sociale systeem.
 • Elke zorgdimensie wordt besproken en wat de GVP daarbij zelf kan doen in de directe relatie met de cliënt, en indirect via het sociale systeem van de cliënt en via collega hulpverleners.
 • Gespreksmodellen
  Diverse gespreksmodellen worden behandeld en geoefend. Deze zijn toepasbaar soms bij cliënt, soms bij het sociale systeem, soms bij collega’s of bij combinaties. Bij iedere gespreksmodel wordt bij de toepassingsmogelijkheden stil gestaan.
  - Familiegesprek;
  - Motiverende gespreksvoering;
  - Begleidingsgesprek en vernadertaal;
  - Omgaan met weerstand;
  - Toepassen van de G-methode (principes uit de cognitieve gedragstherapie);
  - Aansluiten op de persoonlijkheid (model van Millon).
 • Coachen van collega's
  Een belangrijke taak voor een GVP ligt bij het ondersteunen van collega’s. Dat kan in de vorm van instructies (korte termijn effect en soms goed passend) of in de vorm van coaching van collega’s (het leren bevorderen). De nadruk bij het coachen van een GVP ligt op het professioneler omgaan met cliënten waarbij sprake is van psychogeriatrische en gerontopsychiatrische beelden
  - Inventarisatie van de de eigen coachings- en communicatiestijl;
  - Coachen boven (wat je ziet, gedrag) en onder (motivatie) de waterlijn;
  - Resultaatgerichtheid;
  - Verschillende bijsturings- en ondersteuningsrollen;
  - Confronterend coachen.
 • Verdieping kennis en adviseren bij onbegrepen gedrag
  -Mild Cognitive Impairment
  - Stemmingsstoornissen waaronder manische depressiviteit;
  - Borderline;
  - Post Traumatische Stress Stoornis;
  - Obsessief compulsief gedrag;
  - Afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen.
 • Twee e-learningen (depressiviteit en delier) maken deel uit van deze training.
 • Oefenen in het omgaan met onbegrepen gedrag.

Duur
De training bestaat uit 4,5 dag.

Doelgroep
Medewerkers die de branche erkende opleiding GVP hebben afgerond en minimaal 1 jaar werkervaring als GVP-er hebben.

Deze training Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Expert is geaccrediteerd binnen het kwaliteitsregister en levert 27 punten op. Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus €45 per groep.

Omvang
4,5 dag

Data groep 2018-2019 (locatie Soest)
26 oktober 2018
16 november 2018
7 december 2018
11 januari 2019
1 februari 2019 (dagdeel van 9.00 - 12.00 uur)

Data groep 2019 (locatie Breda)

11 maart 2019
25 maart 2019
15 april 2019
20 mei 2019
3 juni 2019 (dagdeel van 09.00 - 12.00 uur)

Tijden
09.00 uur – 15.30 uur

Prijs
€890,-