Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS)

Inleiding

Zorg wordt steeds complexer. Zorgprofessionals moeten goed zijn toegerust om aan een cliëntgroep de gewenste zorg en begeleiding te kunnen geven. Ook zal de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toenemen. Verzorgenden en verpleegkundigen worden daardoor steeds meer uitgedaagd om met complexe situaties om te gaan en zich daarbij professioneel en deskundig op te stellen.

De Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) draagt bij aan verbetering van de zorg, heeft inhoudelijke kennis en adviseert als inhoudelijk deskundige naar collega’s, mantelzorgers een vrijwilligers. Deze opleiding biedt daarvoor een stevige basis.

Instroomeisen/-mogelijkheden

Verzorgenden/Verzorgenden IG kunnen deelnemen aan deze opleiding indien zij;

 • Gekwalificeerd zijn op niveau 3 waarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleidingen in de thuiszorg verzorgende C/D)
 • Werkzaam zijn als verzorgende met minimaal 1 jaar ervaring in de zorg voor somatische cliënten.

Indien je de EVV of GVP opleiding van BTSG succesvol hebt afgerond, bieden wij een verkort traject aan.
Voor advies kan je contact opnemen met Laura van Driel, adviseur bij BTSG.
Telefoon: 06 - 20 21 86 96 of mail: l.vandriel@btsg.nl

Duur opleiding

De opleiding bevat een workshop voor begeleiders, elf lesdagen, twee praktijkdagen en twee dagen voor examinering. In totaal moeten er zeven praktijkopdrachten (BPV) worden uitgevoerd; twee daarvan zijn gekoppeld aan de praktijkdagen en de overige vijf moeten in de periodes tussen de lesdagen worden uitgevoerd. De lesdagen vinden bij voorkeur om de veertien dagen plaats. De doorlooptijd bedraagt ongeveer 1 jaar en de beroepspraktijkvorming (BPV-opdrachten en praktijkdagen) omvat tenminste 21 SBU per week.

Resultaat

De Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) draagt bij aan de verbetering van de zorg aan deze somatische cliënten. De GVS heeft hierin een ondersteunende taak. Hij/zij is specialist in de directe zorg aan cliënten met somatische problematiek, maar heeft ook kennis van psychogeriatrische problematiek welke steeds vaker voorkomt bij de somatische cliënt. De GVS adviseert als inhoudelijk deskundige naar collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. Op deze inhoudelijke deskundigheid en welzijn van de cliënt ligt onze focus gedurende de opleiding.

Inhoud opleiding

Module 1: Kwaliteit van leven van en voor de cliënt

 • Lesdag 1: Jij als toekomstig Gespecialiseerde Verzorgende Somatiek
 • Lesdag 2: Zorg voor kwaliteit van leven, informatie verzamelen en multidisciplinair overleg
 • Lesdag 3: Zorg voor kwaliteit van leven en organisatie van zorg

Module 2: Professionele deskundigheid

 • Lesdag 4: Persoonsgerichte zorg en zelfredzaamheid
 • Lesdag 5: Fysiologie en pathologie
 • Lesdag 6: Gerontospsychiatrie en multimorbiditeit

Module 3: Ondersteuning en consultatie collega’s en vrijwilligers

 • Lesdag 7: Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers
 • Lesdag 8: Organisatie van zorg en communicatie
 • Lesdag 9: Financiering en opbouw van zorgprofielen


Module 4: Aandacht voor mantelzorgers

 • Lesdag 10: Omgang met en ondersteunen mantelzorgers en communicatie
 • Lesdag 11: Problemen signaleren en oplossen, zorgvernieuwing en beleid.

Het programma is zo opgezet dat er een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk wordt bewerkstelligd. Tijdens de lesdagen worden vaardigheden geoefend, (groeps)opdrachten uitgevoerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Er zijn 3 dagdelen waarbij vaardigheden geoefend worden met een acteur.

Diploma

Om in aanmerking te komen voor het BTSG diploma Gespecialiseerde Verzorgende Somatiek moet een deelnemer alle BPV-opdrachten hebben gemaakt en:

 • De bij deze opleiding behorende kennistoets hebben behaald;
 • De 3 proeve van bekwaamheid hebben behaald:
  - Het opstellen van een omgangsadvies voor een somatische cliënt ter ondersteuning of bevordering van diens kwaliteit van leven en dit advies inbrengen tijdens een werk- of multidisciplinair overleg:
  - Het verzorgen van een klinische les aan een team over een onderwerp dat speelt met betrekking tot somatische zorg;
  - Het voorbereiden van een familiebijeenkomst over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de zorg van één of een groep somatische cliënten.

Begeleiding

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het leerproces. Dit wordt uitgevoerd door de eigen leidinggevende in combinatie met praktijkopleiders/opleidingscoördinatoren. Elke lesgroep heeft een groepsdocent van BTSG. Deze begeleidt de lesgroep en de individuele deelnemers bij het leerproces.

Internetondersteuning

Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een afgeschermd deel van onze website. Daar vinden zij tal van filmpjes over diverse onderwerpen, digitale invulformulieren van de BPV-opdrachten en alle vragenlijsten uit de opleiding die zij online kunnen invullen.

Combinatiegroepen mogelijk

Wellicht dat je een beperkt aantal medewerkers als GVS wilt opleiden. De mogelijkheid is dan aanwezig dat verschillende van dergelijke verzoeken kunnen worden gecombineerd tot een nieuwe lesgroep. De lesdagen worden dan uitgevoerd in de deelnemende organisaties. Neem hiervoor contact met ons op.

Individueel inschrijven

Het is mogelijk om je individueel in te schrijven. Wanneer je je inschrijft kom je op een wachtlijst te staan en wordt je z.s.m. bij een groep ingedeeld. Klik hier om je in te schrijven.

Vrijstellingsregeling

In de praktijk zullen veel deelnemers aan de opleiding al werkzaam zijn als GVP’er of zij hebben de branche erkende opleiding EVV gevolgd. Zij kunnen dan vrijstelling krijgen voor de lesdagen en BPV-opdrachten van bepaalde onderdelen op basis van een Vrijstellingsregeling. De methode die daarbij wordt gehanteerd is de portfolio methode. Er kan geen vrijstelling worden verkregen voor de Proeve van bekwaamheid.

Investering

Heb je interesse in deze in-company opleiding, neem dan contact met ons op voor een offerte op maat.