Training Palliatieve zorgverlening

De laatste fase in het leven is vaak een heel bijzondere. Zowel lichamelijk als geestelijk is deze palliatieve fase voor veel betrokken een intensieve periode. Uiteraard geldt dit voor de cliënt en voor de naasten, maar zeker ook voor de zorgmedewerker. Deze specifieke professionaliteit, kan een mooie verrijking zijn van het vak dat je uitoefent. Naast de lichamelijke verzorging, spelen niet zelden ook levensvragen een belangrijke rol. Je hebt wellicht vanuit je privésituatie al eens een laatste levensfase meegemaakt. Vanuit je zakelijke professie kun je ook een heel belangrijke, vertrouwen- en rustgevende factor zijn. Deze training helpt je bij het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden die je nodig hebt in het verlenen van palliatieve zorg.

Deze training verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie Cerein. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.