Seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg

Voor gezonde volwassen spelen seksualiteit en intimiteit in meerdere of mindere mate een rol in het leven. Het geeft mensen de bevestiging dat ze gezien en geliefd worden. Deze behoefte blijft bestaan, ook bij ouderen. Niet zelden zijn de behoeften van onze cliënten op het gebied van intimiteit of seksualiteit niet bekend bij de mensen om hen heen. Zowel familie als professionals vinden het vaak een lastig onderwerp om ter sprake te brengen. Door aandacht te geven aan dit zo menselijke onderwerp, kan veel meerwaarde gecreëerd worden voor het gevoel van welzijn voor ouderen. Seksualiteit en intimiteit kunnen van groot belang zijn in het erkend voelen van je meest intieme behoeften. Deze training geeft je handvaten in de omgang met behoeften aan seksualiteit en intimiteit. Uiteraard leer je ook hoe je dit onderwerp bespreekbaar maakt.

Deze training verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie Cerein. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.