Training Specialisatie Gerontopsychiatrie | Ouderenzorg

Mensen worden steeds ouder en ze blijven steeds langer thuis wonen. Dit zijn directe gevolgen van de verbetering van de medische kennis en zorg en van het beleid dat in Nederland gevoerd wordt omtrent ouderenzorg. Hierdoor komen we zowel in de extramurale zorg als in de intramurale zorg steeds meer mensen tegen met gerontopsychiatrische aandoeningen. Het gaat hierbij om ouderen die chronisch last hebben van psychiatrische problemen. Dit kan gaan om stemmingswisselingen, angsten, persoonlijkheidsstoornissen en nog veel meer. In deze training leer je meer over de meest voorkomende gerontopsychiatrische aandoeningen. We behandelen de oorzaken, de herkenbaarheid, de omgang, tips en casuïstiek. Het gaat je veel inzicht opleveren en jouw werk als professional in de ouderenzorg nog een stukje leuker maken.

Deze training verzorgen we in samenwerking met onze zusterorganisatie Cerein. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.