Training Welzijn voor verzorgenden

In de ouderenzorg is steeds meer aandacht voor het welzijn van de mensen. Welzijn is een breder begrip dan dagbesteding. Het gaat om het algehele gevoel van welbevinden. Dit gaat dus verder dan alleen tijdens de activiteiten waaraan deelgenomen wordt. Ook tijdens de ADL of andere zorgmomenten speelt welzijn een cruciale rol. Dat vraagt iets van de zorgmedewerkers. Van hun wordt verwacht dat ze ook tijdens het uitvoeren van hun zorgtaken, oog houden voor het welzijn van de cliënt. Weet je wat de client mooi, fijn of aangenaam vindt? Hoe kun jij als zorgmedewerker ervoor zorgen dat ook tijdens jouw zorgverlening welzijn hoog in het vaandel staat. Deze training leert je dat.

Inhoud van de training

  • Beter welbevinden resulteert in afnemende zorgvraag
  • Van zorgen voor, naar zorgen dat in de ouderenzorg
  • Met de cliënt in contact komen over de individuele behoeften
  • Welzijn en zorg met elkaar integreren (ook in het zorgleefplan)
  • Optimale samenwerking met collega’s welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers

Resultaten

  • Je realiseert je dat de zorgvraag afneemt als het welbevinden goed is;
  • Je werkt samen met de collega´s welzijn / activiteitenbegeleiding;
  • Je achterhaalt de welzijnsbehoefte van iedere cliënt;
  • Je helpt het netwerk van de cliënt om invulling te geven aan het welzijn van de cliënt;
  • Je geeft in ieder contact met de cliënt aandacht aan de individuele welzijnsbehoefte.

Doelgroep

Medewerkers zorg, niveau 3 en 4 in de ouderenzorg.

Maatwerk

Graag adviseren we je over het volgen van een voor jou passende training. We bieden deze training ook incompany aan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op via 085-4012228 of info@btsg.nl.

Cursusjaar 2022

Omvang
3 dagen

Planning

Bij voldoende belangstelling zal deze training ingepland worden.

Tijden
09.30 uur – 16.30 uur

Prijs 2022
€ 825,-

Deze training is onderdeel van de Cerein Welzijn trainingslijn.