NIEUW! Workshop “Wet zorg en dwang”

Per 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. Daarmee wordt de wet BOPZ vervangen. Aangezien dit een complexe wet is, heeft De Eerste Kamer gekozen voor een ruime invoeringstermijn. Dat geeft jou als hulpverlener de tijd om je voor te bereiden. Wij bieden daarom een workshop “Wet zorg en dwang”.

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. Dat wil zeggen dat 'onvrijwillige zorg' zoals het in deze wet heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel. De wet benadrukt dat onvrijwillige zorg een allerlaatste optie is. De Wet zorg en dwang geldt in instellingen, de thuissituatie en in kleinschalige woonvormen.

Inhoud van de workshop

 • Onvrijwillige zorg
 • Alternatieven voor onvrijwillige zorg
 • Eisen omtrent het zorgplan
 • Rechten van de cliënt
 • Het stappenplan
 • Verantwoordelijkheden en taken

Resultaat

 • Je hebt kennis met betrekking tot de Wet zorg en dwang zodat je professioneel en deskundig bent
 • Je bent in staat om te kijken naar alternatieven voor onvrijwillige zorg
 • Je bent in staat om het stappenplan toe te passen
 • Je bent op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden.

Doelgroep

Zorgprofessionals vanaf niveau 3 binnen de ouderenzorg en de VG-sector.

Deze workshop bieden wij ook in-company aan of in de vorm van een maatwerk-training.
Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Deze workshop wordt verzorgd in samenwerking Cerein.

Omvang
1x een workshop van 3 uur.

Data en tijden

 • 23 maart 2021 (13:00 - 16:00 uur) - Breda
 • 20 april 2021 (13:00 - 16:00 uur) - Soest

Prijs 2021
€ 135,- per deelnemer