Branche erkende GVP opleiding voor verzorgenden
(Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie)

Hier vind je alle informatie over de branche erkende GVP opleiding voor verzorgenden in de ouderenzorg.

Het aantal cliënten met dementie neemt forst toe in de komende jaren. Dit geldt ook voor cliënten met een andere psychogeriatrische aandoening. Zorginstellingen en dus verzorgenden moeten kwalitatief goed toegerust zijn om aan deze cliëntengroep de gewenste zorg en begeleiding te geven. Ook neemt de vraag naar professionele(re) zorg in de thuissituatie toe.

Resultaat: de GVP als inhoudelijk expert

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) draagt bij aan de verbetering van de zorg aan deze groep cliënten.
De GVP heeft hierin een ondersteunende taak.
Hij/zij is specialist in de directe zorg aan cliënten met een psychogeriatrische problematiek.
Hij/zij adviseert als inhoudelijk deskundige naar collega's, mantelzorgers en vrijwilligers.

Ontwikkelen van de kerntaken

Deze nieuwe rol vereist een gedegen opleiding. Door de sector V&V is hiervoor het beroepscompetentieprofiel GVP ontwikkeld.
In dit profiel staan de drie kerntaken van de GVP uitgewerkt:

 • Behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt.
 • Begeleiden, adviseren en professionalisering van collega's en vrijwilligers.
 • Ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten

Instroomeisen

Verzorgenden / verzorgenden IG kunnen deelnemen aan deze opleiding indien zij:

 • gekwalificeerd zijn op niveau 3, daarmee vergelijkbaar of hoger competentieniveau.
  (Bijvoorbeeld functiegerichte opleidingen in de thuiszorg verzorgende C/D),
 • werkzaam zijn als verzorgende met minimaal 1 jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten.

Bij het succesvol doorlopen van de opleiding krijgen deze medewerkers het branche erkende diploma GVP met speld.
Indien een deelnemer niet voldoet aan de instroomeisen, ontvangt hij/zij een certificaat.

Duur opleiding

De GVP opleiding voor verzorgenden in de ouderenzorg omvat:

 • een workshop voor begeleiders
 • dertien lesdagen
 • twee praktijkdagen
 • twee dagen voor examinering.

Opdrachten
In totaal moeten zeven praktijkopdrachten (BPV) worden uitgevoerd:

 • twee daarvan zijn gekoppeld aan de praktijkdagen
 • vijf moeten in de periodes tussen de lesdagen worden uitgevoerd.

Doorlooptijd
De lesdagen vinden bij voorkeur om de veertien dagen plaats.
De doorlooptijd bedraagt ongeveer 1 jaar.
De beroepspraktijkvorming (BPV-opdrachten en praktijkdagen) omvat tenminste 21 SBU per week.

Inhoud

De GVP opleiding voor verzorgenden ouderenzorg is opgebouwd rondom de elf competenties uit het kwalificatieprofiel GVP.

Beroepscompetentie

 1. Zorg voor de kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten
 2. Communicatie met psychogeriatrische cliënten
 3. Informatie verzamelen
 4. Organisatie van de zorg
 5. Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO)
 6. Problemen signaleren en oplossen
 7. Zorgvernieuwing en beleid
 8. Beroepseigen gedrag en professie
 9. Inhoudelijke deskundigheid op het terrein van de psychogeriatrie
 10. Professionalisering en begeleiden van collega's en vrijwilligers
 11. Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers

Het programma is zo opgezet dat er een optimale aansluiting tussen theorie en praktijk wordt bewerkstelligd.
Tijdens de lesdagen worden vaardigheden geoefend, (groeps)opdrachten uitgevoerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats.
Er zijn drie dagdelen waarbij vaardigheden geoefend worden met een acteur.

Competentiemeter GVP

De deelnemer vult aan het begin en aan het einde een competentiemeter GVP in. Deze is gebaseerd op het kwalificatieprofiel GVP.
Daarmee krijgt de deelnemer een goed beeld over de verbeterpunten en eigen ontwikkeling.
Deze competentiemeter wordt ook ingevuld door de eigen leidinggevende (feedback).

Het examenprogramma

Om in aanmerking te komen voor het diploma GVP met speld moet een deelnemer alle BPV-opdrachten hebben gemaakt en:

 • de bij deze opleiding behorende kennistoets hebben behaald
 • de drie Proeven van bekwaamheid hebben behaald:
  • Het opstellen van een omgangsadvies voor een psychogeriatrische cliënt ter ondersteuning of bevordering van diens kwaliteit van leven en dit advies inbrengen tijdens een werk- of multidisciplinair overleg.
  • Het verzorgen van een klinische les aan een team over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de psychogeriatrische cliëntenzorg.
  • Het voorbereiden van een familiebijeenkomst over een onderwerp dat speelt met betrekking tot de zorg van één of een groep psychogeriatrische cliënten

Begeleiding

Tijdens de GVP opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het leerproces.
Dit wordt uitgevoerd door de eigen leidinggevenden in combinatie met praktijkopleiders / opleidingscoördinatoren.
Elke lesgroep heeft een groepsdocent van BTSG. Deze begeleidt de lesgroep en de individuele deelnemers bij het leerproces.

Internetondersteuning

Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers toegang tot een afgeschermd deel van onze website.
Daar vinden zij:

 • het lesmateriaal
 • aanvullende informatie over de competenties
 • tal van filmpjes over diverse onderwerpen binnen de psychogeriatrie
 • digitale invulformulieren van de BPV-opdrachten
 • een digitale 'Competentiemeter GVP' en alle vragenlijsten uit de opleiding die zij on-line kunnen invullen.

Combinatiegroepen mogelijk

Wellicht dat u een beperkt aantal medewerkers als GVP wilt opleiden.
Er is een mogelijkheid dat verschillende van dergelijke verzoeken  worden gecombineerd tot een nieuwe lesgroep.
De lesdagen worden dan uitgevoerd in de deelnemende organisaties. Neem hiervoor contact met ons op.

Individueel inschrijven

Het is mogelijk je individueel in te schrijven. Wanneer je je inschrijft kom je op een wachtlijst en wordt je z.s.m. bij een groep ingedeeld. Schrijf je hier in.

Vrijstellingsregeling

In de praktijk zijn er deelnemers al werkzaam zijn als GVP-er of zij hebben de branche erkende EVV opleiding gevolgd.
Zij kunnen dan vrijstelling krijgen voor de lesdagen en BPV-opdrachten op basis van een vrijstellingsregeling.
De methode die daarbij wordt gehanteerd is de portfolio methode.
Er kan geen vrijstelling worden verkregen voor de Proeven van bekwaamheid.

Kosten

Heeft u interesse in deze incompany opleiding, klik dan op de button 'Offerte aanvragen'.
U ontvangt dan een (vrijblijvende) offerte op maat.

Kwaliteitsregister

Deze opleiding is opgenomen in het kwaliteitsregister V&VN . Ingeschreven medewerkers kunnen op aanvraag  83 studiepunten behalen. Kosten voor registratie binnen het register bedragen € 225,-, plus € 45 per groep.