Triage

Het doel van triage is om de urgentie te bepalen bij een gezondheidsprobleem.
Tijdens onze training leer je de juiste vragen te stellen om de juiste informatie te winnen.
Op basis hiervan kan je het vervolgbeleid vaststellen. De informatie kan je goed verwoorden naar de arts.
Op deze wijze wordt er zorgvuldig omgegaan met de hulpvraag en op de juiste wijze aandacht besteedt aan het vervolgbeleid. Je doorloopt namelijk alle stappen volgens de theorie van M. Bakker.
Vanuit deze stappen worden de vaardigheden om triage toe te passen verder uitgewerkt. Ook leer je de SBARR methode toe te passen.

 

De training is als volgt opgebouwd:

 • Wat is eigenlijk triage?
 • Zes stappen van klinisch redeneren volgens de theorie van M. Bakker
 • Casuïstiek wordt behandeld aan de hand van stap 1 t/m 6;
  Hierbij worden de methodieken SBARR en ABCDE behandeld
 • LSD-methodiek (luisteren, samenvatten en doorvragen)
 • Assertief vragen stellen
 • Het belang van registreren van triage.
 • Oefenen met acteur
  Op basis van praktijksituaties wordt geoefend met een acteur in het uitvoeren van triage. De cursisten krijgen feedback op hun handelen van de trainer, de acteur en medecursisten.

 

Duur en aantal deelnemers
De training duurt minimaal twee lesdagen van ieder 6 uur. De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin bepaalde vaardigheden nader worden geoefend. Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.
Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

 

Resultaat
Na afloop van deze training:

 • Is de deelnemer in staat om de juiste vraagstelling toe te passen en te kijken naar de hele cliëntsituatie;
 • Heeft de deelnemer kennis van methodieken met betrekking tot triage;
 • Is de deelnemer in staat om gekregen informatie juist te verwerken en te verwoorden naar de arts;
 • Handelt men op een eenduidige wijze met betrekking tot triage en zijn verwachtingen naar en van elkaar helder;
 • Kent de deelnemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheden;
 • Is de deelnemer in staat om zelfreflectie toe te passen.

 

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals vanaf niveau 3 die tijdens hun werkzaamheden triage toepassen.

 

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.