lichaam

Van den Brink-Tjebbes

Zij gaat uit van een theorie over zelfzorg waarbij zij stelt dat zelfzorg noodzakelijk is om zinvol te kunnen leven. Eigen verantwoordelijkheid en een holistische mensvisie staan centraal. Indien een individu de eigen zelfzorg niet meer kan verrichten, er is dan sprake van een zelfzorgtekort, dan kan een verpleegkundige het individu daarbij ondersteunen of de tekorten aanvullen of overnemen. Zij maakt onderscheidt in 18 zelfzorggebieden (zie schema).
De 18 aspecten van zelfzorg kunnen niet los van elkaar gezien worden, zij beïnvloeden elkaar (holistisch). De mens is in principe zelf verantwoordelijk voor de zelfzorg. De wijze waarop een bepaald individu dat doet is voor elk individu verschillend (uniciteit). Het vermogen tot zelfzorg is mede afhankelijk van de levensfase waarin iemand verkeert. Een baby heeft minder vermogen tot zelfzorg dan een volwassene.

Aspecten van zelfzorg Van den Brink-Tjebbes
1 het lichaam als verschijningsvorm
2 houding en (voort-)beweging
3 circulatie
4 ademhaling
5 warmteregulatie
6 spijsvertering
7 uitscheiding afvalstoffen
8 informatievoorziening (zintuigen)
9 neurologisch stuurmechanisme
10 hormonaal stuurmechanisme
11 levensritmen
12 seksueel functioneren
13 psychisch functioneren
14 communiceren
15 functioneren in omgeving
16 functioneren in persoonlijke relaties
17 functioneren in samenlevingsverbanden
18 functioneren in de religieuze en levensbeschouwelijke context
Voordeel: beschrijving van herkenbare gewoonten en gedragingen van het dagelijks functioneren
Nadeel: geen oorzaken van gedrag, sterk gestructureerd, leiding ligt bij de interviewer