Skip to content

Volledig Pakket Thuis (VPT)


Archief

6

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Voor veel mensen is het belangrijk zo lang mogelijk thuis, in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Ook als er veel zorg nodig is. Met de keuze voor het Volledig Pakket Thuis (VPT), kan dat. Met VPT worden de zorg en de diensten die een cliënt in een zorginstelling zou krijgen, thuis geleverd. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • huishoudelijke verzorging
  • dagbesteding
  • alarmering
  • maaltijden.

Er worden afspraken met de zorgverlener gemaakt over welke zorg en diensten een cliënt wil afnemen en die passen binnen de mogelijkheden van de indicatie. Hier houdt de cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) dus de maximale regie over de huisvesting. De cliënt woont zelfstandig in een huurwoning of eigen woning. Deze woonruimte kan overigens ook onderdeel van een geclusterde setting (bijvoorbeeld huur appartement in een zorginstelling) zijn.

Vanaf 2016 gaat een en ander zeer waarschijnlijk veranderen. Een cliënt zal dan zelf de hoteldiensten (huishoudelijke verzorging en maaltijden) en/of de dagbesteding gaan betalen.
Cliënten kunnen gebruik maken van het VPT bij zorgaanbieders die vooraf zijn gecontracteerd door het zorgkantoor en die de zorg in de woonruimte van de cliënt kunnen en willen leveren. Daarbij wordt in principe het hele VPT door dezelfde gecontracteerde zorgaanbieder geleverd. Het zorgkantoor beoordeelt of aan de randvoorwaarden is voldaan. De zorgaanbieder stelt – net als bij verblijf in een instelling– samen met de cliënt een zorgleefplan op.

In de AWBZ was het gebruik van het VPT nog bescheiden. Veel zorgaanbieders leverden geen VPT. Dit was ook niet noodzakelijk omdat het ZZP kon worden omgezet in (extramurale) functies en klassen. Zo ontvingen veel mensen met een verblijfsindicatie extramurale zorg en ondersteuning (ofwel thuiszorg). Voor de zorgaanbieder was dit een financieel veel aantrekkelijker alternatief.
Onder de Wet Langdurige Zorg is dit niet meer mogelijk, omdat alle extramurale zorg en ondersteuning bij gemeenten en zorgverzekeraars wordt ondergebracht. Het omzetten van ZZP’s in functies en klassen is dan niet meer mogelijk. De verwachting is dat zorgaanbieders het vpt nu vaker gaan aanbieden om tegemoet te komen aan de wens van cliënt om in zijn eigen woonruimte te blijven.

Vergelijkbare berichten

De 18 belangrijkste vaardigheden voor een baan in de zorg

Werken in de zorg is een uitdaging, maar geeft ook enorm veel voldoening. Of je nu al jaren ervaring hebt of net begint, het ontwikkelen van de juiste vaardigheden is
Lees artikel >

De 6 populairste trainingen in de zorg (2024)

Dit zijn de 6 populairste trainingen van 2024 2024 belooft een jaar vol ontwikkeling en groei te zijn, zeker op het gebied van professionele trainingen. Bij BTSG hebben we de
Lees artikel >

Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid bij ouderen?

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. Gelukkig kan jij als zorgprofessional het verschil maken. Hier zijn concrete acties die je als zorgprofessional kunt ondernemen om eenzaamheid bij ouderen te
Lees artikel >

Delier (uitleg, signalen én oorzaken)

Het verzorgen van oudere mensen brengt diverse uitdagingen met zich mee, waaronder het herkennen en omgaan met acute verwardheid. Een veelvoorkomend probleem bij ouderen is het delier, een plotselinge mentale
Lees artikel >

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variëteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief