depressie

Wat is een depressie?

Depressie valt onder de stemmingsstoornissen. In de volksmond wordt de aanduiding ' ik voel me depressief' vaak gebruikt om aan te geven dat men zich somber voelt. Gevoelens van somberheid vormen evenals blijheid een deel van het normale leven. Depressie als aandoening is anders. We spreken van een depressie stemming als er gedurende langere tijd sprake is van een abnormale lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te genieten.
Volgens een psychiatrisch classificatiesysteem (DSM) spreekt men van een depressie indien minstens vijf van onderstaande symptomen voor minstens twee weken aanwezig zijn:

  • Depressieve stemming gedurende vrijwel de gehele dag, bijna dagelijks.
  • Duidelijke vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten, gedurende vrijwel de gehele dag, bijna dagelijks.
  • Duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename, of een af- of toename van de eetlust.
  • Slaapklachten: niet (voldoende) kunnen slapen, te veel moeten slapen, bijna dagelijks.
  • Psychomotorische gejaagdheid of geremdheid, bijna dagelijks.
  • Vermoeidheid of verlies van energie, bijna dagelijks.
  • Gevoelens van waardeloosheid, of ernstige c.q. inadequate schuldgevoelens.
  • Vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluiteloosheid.
  • Gevoelens van wanhoop, zelfmoordgedachten, fantasieĆ«n over zelfmoord zonder specifieke plannen.

Prevalentie
Naar schatting 2 - 3 % van de ouderen heeft een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 - 20%, heeft een lichte vorm. Van de 1.500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beƫindigen, is eenderde ouder dan zestig jaar.
Depressie wordt bij ouderen vaak niet herkend en de symptomen worden veelal toegewezen aan het ouder worden. Naar schatting ruim 18% van de Nederlanders tot 65 jaar heeft ooit in het leven last gehad van een depressie waarbij bij vrouwen depressie twee keer zoveel voorkomt als bij mannen. Depressie komt meer voor bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden (Bron Nemesis-2, De Graaf e.a. 2010). In Nederland gebruiken bijna 1 miljoen Nederlanders een antidepressivum.

Oorzaken
De oorzaken kunnen genetisch zijn, een gevolg zijn van omgevingsfactoren (verlies- en traumatische ervaringen), een chemische ontregeling in de hersenen (tekort aan serotonine en noradrenaline), hormonale ontregeling (hypofyse, schildklier) of persoonlijkheid (negatief zelfbeeld).

Bron: www.zonmw.nl
Interessante website: www.depressie.nl