Werkbegeleiding

Steeds vaker is er sprake van zelforganiserende of zelfsturende teams. Binnen deze teams worden verantwoordelijkheden vaak verdeeld. Een van deze verantwoordelijkheden kan werkbegeleiding zijn. Deze korte training rust een medewerkers toe om deze rol te (gaan) vervullen.

Resultaat
Na afloop van deze cursus is de deelnemer in staat:

 • De stagiaire te stimuleren en te motiveren om de verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van de opdrachten;
 • Op de juiste wijze feedback te geven en te ontvangen;
 • De valkuilen in de eigen begeleidingsstijl te (h)erkennen;
 • Coachingsvaardigheden toe te passen;
 • Om te reflecteren op het eigen gedrag middels de ABCD-methode;
 • Om de SMART-methode toe te passen.

Inhoud

 • Begeleiden
  • Begeleidingsstijlen test.
  • Begeleidingsstijl.
  • Leerstijl (leerstijlentest).
  • Omgaan met spanningen.
 • Begeleidingsvaardigheden en valkuilen
 • Zicht op sterke en zwakke kanten
  • Kernkwadranten: zicht op kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten.
 • Communicatieve vaardigheden
  • L (luisteren, S (samenvatten) en D (doorvragen).
  • Coachen.
  • Van drama driehoek naar verantwoordelijkheid nemen en geven.
  • Feedback geven en ontvangen.

Duur en aantal deelnemers
De training wordt op maat samengesteld. Zo zijn specifieke kennisonderdelen afhankelijk van uw vraag en kan de training ook uitgebreid worden met één of meerdere dagdelen waarin bepaalde vaardigheden nader worden geoefend.
Het aantal SBU is afhankelijk van de definitieve vorm van de training.

Aan een groep kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Extra opties
Oefenen met trainingsacteur (1 dagdeel extra).
E-learning feedback.

Doelgroep
Medewerkers binnen de zorgsector werkzaam op minimaal niveau 3.

Certificaat
Bij volledige aanwezigheid ontvangt de deelnemer aan het einde van de training een certificaat.