Werken als ouderenadviseur

De ouderenadviseur informeert en adviseert ouderen over diensten en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, financiën en vervoer. De ouderenadviseur werkt nauw samen met andere organisaties en dienstverleners.
De ouderenadviseur wijst de oudere de weg en helpt daar waar nodig. Samen met de oudere bekijkt de ouderenadviseur wat deze nodig heeft, waar en hoe hij of zij dat dat kan vinden en zoekt samen met de oudere naar de beste oplossing voor het probleem. Voorop staat dat de oudere de regie houdt en zelf de keuzes maakt. De ouderenadviseurs bevordert zo de zelfredzaamheid.

Doel
De training 'werken als ouderenadviseur' biedt de cursisten de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om als ouderenadviseur of -consulent op te kunnen treden. Het stelt hen in staat om de ondersteuningsvraag helder te krijgen om vervolgens, samen met de oudere, een actieplan op te stellen waarin duidelijk wordt op welke wijze die (hulp)vraag het best beantwoord kan worden.

Inhoud
In de training komt aan de orde:

 • Ondersteunen eigen regie. Niet vóór de oudere, maar samen mét!
  Het bevorderen en behouden van de eigen regie. Uitgaan van mogelijkheden. De oudere ondersteunen (versterken) in het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.
 • Aandacht voor de wet- en regelgeving: de WMO.
 • Communicatieve vaardigheden. Relevante communicatieve vaardigheden worden geoefend zoals:
  • Actief luisteren
  • Vragen stellen
  • De LSD-formule (Luisteren, Doorvragen en Samenvatten)
  • Een goed gesprek: hoe voer je dat? Het maken van duidelijke afspraken.
  • ’Het gesprek loopt niet goed’: afstemmen op de ander.
  • Smeer NIVEA (niet invullen voor een ander) en wees een OEN (open, eerlijk, nieuwsgierig).
 • Activeren. Van vraag naar plan. In dit onderdeel gaat het er om signalen of vragen van ouderen te herkennen en deze om te zetten in een concrete ondersteuning d.m.v. activeren. Het maken van een actieplan.
 • Samenstellen sociale kaart. Het maken van een overzicht voor praktische informatie die van belang is voor ouderen. Voor de ouderenadviseur is het van belang om een goed zicht te hebben op wat er zich zoal aan welzijns-, vrijwilligers-, zorg- en hulpverleningsinstanties in de wijk of stad bevinden.

Duur en aantal deelnemers
De training bestaat uit 2 dagen.Elke lesdag duurt 6 uur. De training omvat 4 SBU per week.
Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers werkzaam binnen de ouderenzorg op niveau 3 of hoger waarin de taken bestaan uit het ondersteunen en adviseren van cliënten.

Certificaat
Na afloop van de training en wanneer de cursist aan alle voorwaarden heeft voldaan, ontvangt deze een Certificaat van Deelname.

Omvang
2 dagen

Data

 • 8 september & 30 september 2020 | Soest
 • 3 november & 24 november 2020 | Soest
 • 23 maart & 13 april 2021 | Zwolle
 • 25 maart & 15 april 2021 | Breda

Tijden
09:30 - 16:00 uur

Prijs 2020
€489 per deelnemer

Prijs 2021
€540 per deelnemer