Training – Werken met activiteitenplannen

Werken met activiteitenplannen

De rol van een activiteitenbegeleider is veelzijdig en varieert per organisatie. Activiteitenbegeleiders stellen individuele activiteitenplannen op en groepsplannen en voeren deze zelf of (en dat in toenemende mate) coördineren de uitvoering hiervan. Activiteitenbegeleiders zijn de ambassadeurs van aandacht voor welzijn. Belangrijk is dat zij deze rol krijgen en benutten. Of dit wordt gerealiseerd, hangt af van hun vakkennis en –kunde en of zij er in slagen hun eigen professionaliteit te profileren. Deze training is er op gericht dit bij de activiteitenbegeleiders te versterken.

Inhoud

 • De (nieuwe) rol van de activiteitenbegeleiding.
  • Achtergronden en noodzaak voor verandering.
  • De AB als regisseur, ontwikkelaar en stimulator.
  • Wat zou je kunnen doen om de activiteitenbegeleiding in jouw werksituatie (meer) te profileren en hoe pak je dat aan?
 • Het opzetten van activiteiten.
  • De PDCA cyclus / de stappen in de methodische cyclus.
  • Groeps- én individuele activiteiten. Een model voor een individueel activiteitenplan.
  • Aandacht voor welzijn in het zorg(leef)plan.
  • Het betrekken van mantelzorgers, vrijwilligers en collega's bij de uitvoering.
  • SMART werken.
   Hoe en wanneer stel je een activiteitenplan op, voor welke bewoners? Een model voor een individueel activiteitenplan. De stappen van de methodische cyclus worden doorlopen en geoefend.
 • Het plannen en evalueren van activiteiten
  • Het laten uitvoeren van activiteiten, hoe coördineer ik dat?
  • Anderen aanspreken en motiveren.
  • Zicht op eigen kwaliteiten en die van anderen.
 • Presentatie eindopdrachten.
  Elke cursist presenteert een verbeteractie voor de eigen werksituatie en krijgt feedback over inhoud (creativiteit, haalbaarheid, methodische aanpak, toetsbare doelen en dergelijke) en op de vorm van de presentatie.
 • Terugkommiddag. Welke knelpunten is men tegengekomen? Hoe is de stand van zaken?

Duur en aantal deelnemers
De incompany training bestaat uit 6 dagdelen van ieder 3 uur. Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten per groep deelnemen.

Doelgroep
Medewerkers activiteitenbegeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen.