Skip to content

Werken met preferenties


Archief

Cliëntgericht werken bij dementerende cliënten
Werken met preferenties

Het doel van van het werken met preferenties is om voorkeuren van dementerende (verpleeghuis)bewoners op het spoor te komen als dat op de gebruikelijke manieren (door methodisch te werken, in zorgplanbesprekingen, MDO of teamoverleg) niet lukt. Deze methode is toepasbaar door alle disciplines (EVV, activiteitenbegeleider, fysiotherapeut, arts, enz.) bij licht tot diep dementerende bewoners.
Bij het op het spoor komen van preferenties moeten de volgende stappen worden doorlopen:

Stap 1. Observeren van de uitgangssituatie door observatielijsten/video.
Goed observeren is een voorwaarde om te zien welke voorkeuren en aversies een bewoner heeft. Als hulpmiddel kunnen observatielijsten worden gebruikt (zie voorbeelden).

Dhr. Pietersen wordt boos als de fysiotherapeute naar hem toekomt om te oefenen. Hij verkrampt, begint te schelden en weigert mee te werken. De andere bewoners schuiven onrustig op hun stoelen. De fysiotherapeute nodigt hem uit om een stukje te gaan lopen, maar dat weigert hij. Dhr. Pietersen is ook vaak erg boos tijdens de dagelijkse verzorging. Hij scheldt en stompt de verzorgenden.

De fysiotherapeute en de EVV observeren deze situaties (eventueel op video) en noteren dat op een speciaal formulier dat een plek krijgt in het zorgdossier.

Stap 2. Bedenken van een nieuwe benaderingswijze op basis van de gegevens

Het valt op dat dhr. Pietersen rustiger reageert als de verzorgende meer tijd neemt aan het begin van de wasbeurt, als zij zich voorstelt en hem vertelt wat ze komt doen. De fysiotherapeute besluit deze rustgevende houding uit te proberen.

Stap 3. Nieuwe  benaderingswijze uitproberen en observeren

De fysiotherapeute  begint de behandeling met zich voor te stellen en te vragen hoe het gaat. Hij moppert een beetje, maar begint te lachen. De behandeling is nu op zijn kamer, waar het rustiger is. Hij wil ook best een stukje wandelen als ze hem erom vraagt.

Stap 4. Overdracht naar collega’s in het MDO

Tijdens het MDO vertelt de EVV over haar observaties en bevindingen. Ze stelt aan de anderen een aantal omgangsvormen voor, die bijv. door de arts in het medisch dossier worden opgenomen

Observatielijsten
Om het observeren te verbeteren kunnen observatielijsten helpen, zodat iedereen let op dezelfde punten. Bij een observatielijst is het volgende van belang:

  • Noteer concreet waarneembaar gedrag, een beschrijving van de omgeving en de benadering door medewerkers en anderen.
  • Noteer situaties die aanleiding zijn voor zowel positief als negatief gedrag. Situaties met positief gedag laten zien wat de bewoner prettig vindt (preferenties), situaties met negatief gedrag wat de bewoner vervelend vindt.
  • Let er op dat alle collega’s de lijst op dezelfde manier invullen.
  • Noteer verbaal en  non-verbaal gedrag.
  • Spreek af waar je de observatielijst in het dossier doet, of je de lijst meeneemt tijdens werkzaamheden of later invult, wanneer je observaties doorgeeft en bespreekt.

Voorbeeld observatielijst

Observatielijst Preferenties

Bewoner                                       Afd.

Dat./tijd Situatie vooraf(aanleiding tot het gedrag) Wat gebeurde er?(beschrijving concreet gedrag) Waar gebeurde het? Wie was erbij? (Bewoner, personeel) Reactie bewoner / personeel Resultaat (of gevolg)
 

Observant

 

 

Observant

 

 

Observant

 

 

Observant

 

 

Bron: Beter bejegenen

 

Vergelijkbare berichten

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variëteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

V&VN Ambassadeur leertraject

V&VN Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige   Steeds meer mensen leven langer en gezonder, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de zorgsector. De dubbele vergrijzing zorgt
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Met een systemische bril naar je organisatie kijken

Leer met een systemische bril naar je organisatie te kijken zodat nieuwe ideeën oppoppen voor de uitdagingen die je ervaart. Veel zorgorganisaties hebben het zwaar. Hoge werkdruk en personeelstekorten maken
Lees artikel >

Goed slapen is belangrijk voor mensen met dementie

Goed slapen is voor iedereen belangrijk, zeker ook voor mensen met dementie. Het zorgt ervoor dat: De hersens de tijd krijgen om in alle rust informatie te verwerken (Spier)cellen zich
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief