Training – Werken met Omaha-system

Werken met Omaha-system

De wijkverpleegkundige heeft een centrale positie in de eerste lijn. De taken: signaleren en voorkomen van problemen, afnemen assessment, coördineren en organiseren van zorg en werken aan zelfredzaamheid. Systematisch zorgproblemen in de wijk signaleren en samen met andere disciplines gezond gedrag versterken hoort daar ook bij. De wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel tussen zorg en welzijn in de buurt.

Inhoud 
Voorafgaand aan de basistraining werken de cursisten een opdracht uit die te maken heeft met de structuur en werkwijze van Omaha. De uitgewerkte opdracht wordt in het eerste dagdeel van de training besproken.
In de eerste bijeenkomst wordt de theorie verder verdiept waarna de deelnemers aan de hand van praktijksituaties aan de slag gaan met het Omaha-classificatiesysteem. .
Na de eerste bijeenkomst kunnen de deelnemers het aangeleerde toepassen in hun eigen praktijk.
In de tweede bijeenkomst gaan de deelnemers verder met het leren van de classificatie door elkaars (en aangereikte) casuïstiek te toetsen.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 2 dagdelen van ieder 3 uur. Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Doelgroep

De basistraining is bedoeld voor zorgprofessionals die gaan werken met Omaha zoals wijkverpleegkundigen.