Skip to content

Wilsonbekwaamheid


Archief

wilsonbekwaam

Wilsonbekwaamheid

Voordat een behandeling start dient er toestemming te zijn van de wilsbekwame cliënt. Hem moet uitgelegd worden wat er waarom zou moeten gebeuren, welke resultaten verwacht mogen worden, welke risico’s er gelopen worden en welke alternatieven er zijn. Als een cliënt wilsonbekwaam geacht wordt, dient de vertegenwoordiger na geïnformeerd te zijn, deze toestemming te verlenen. Dit geldt ook voor die situaties waarbij het behandelingen van kinderen jonger dan 12 betreft. Als kinderen tussen de 12 en 16 zijn dienen ouders en kinderen beiden toestemming te geven voor behandelingen van ingrijpende aard. In de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) en Wet Bopz komt de term wils(on)bekwaamheid overigens niet voor.

►Iedere cliënt wordt wilsbekwaam geacht tot dat het tegendeel blijkt.

Wilsonbekwaamheid heeft te maken met beslissingen over gezondheid. Het betekent dat de cliënt:

  • De informatie over de behandeling niet meer kan begrijpen en afwegen.
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit (over de behandeling) zijn.
  • En/of geen besluit kan nemen.

Overigens kan een cliënt bekwaam geacht worden voor de ene beslissing maar voor een andere (wellicht) meer ingewikkelde of meer ingrijpende niet.
Een arts kan een cliënt niet in één keer voor alle beslissingen ‘wilsonbekwaam’ verklaren. Hij moet telkens per situatie kijken of een cliënt een beslissing kan nemen. Ook zegt een diagnose niet altijd automatisch iets over wilsbekwaamheid. Iemand met ‘een stoornis in de geestesvermogens’ (denk bijvoorbeeld aan beginnende dementie) is niet automatisch wilsonbekwaam. Het kan best zijn dat die persoon bepaalde beslissingen over zorg en behandeling nog wel kan nemen.

Iemand die wilsonbekwaam is heeft een wettelijk vertegenwoordiger die zijn belangen behartigt op het punt waarvoor hij wilsonbekwaam is.

Bron: Informatiepunt dwang in de zorg

Beginselen en vuistregels bij Wilsonbekwaamheid
Een uitgave van de NVVA, beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (tegenwoordig Verenso). Waarom een handreiking over wilsonbekwaamheid? Juist omdat er niet één antwoord mogelijk is op de vraag hoe zorgverleners kunnen omgaan met (deels) wilsonbekwame cliënten, is het belangrijk dat de zorg en behandeling van hen zorgvuldig gebeurt. De handreiking helpt zorgverleners zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele omstandigheden van de cliënt om hen zo goed en zo lang mogelijk te betrekken bij behandelbeslissingen.

Stappenplan beoordelen wilsonbekwaamheid
De KNMG heeft een stappenplan opgesteld voor het beoordelen van wilsonbekwaamheid. Hierin staan ook tips hoe artsen de wilsbekwaamheid kunnen bepalen en hoe ze met de cliënt om kunnen gaan.

Cliëntbrief Wilsonbekwaamheid
Soms kan iemand het ene moment wel en het andere moment niet voor zichzelf beslissen. Of sommige beslissingen wel zelf nemen en andere niet.  In dat geval beslist hij of zo in eerste instantie altijd over zichzelf. Iemand is wilsbekwaam, totdat het tegendeel blijkt. Bij de eerste tekenen van wilsonbekwaamheid – zoals bij beginnende dementie – mag een ander dus zeker niet zomaar alle beslissingen overnemen. Meer informatie leest u in de cliëntbrief, een uitgave van het LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) en en de NVVA (Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen tegenwoordig Verenso).

Vergelijkbare berichten

De 6 populairste trainingen in de zorg (2024)

Dit zijn de 6 populairste trainingen van 2024 2024 belooft een jaar vol ontwikkeling en groei te zijn, zeker op het gebied van professionele trainingen. Bij BTSG hebben we de
Lees artikel >

Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid bij ouderen?

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. Gelukkig kan jij als zorgprofessional het verschil maken. Hier zijn concrete acties die je als zorgprofessional kunt ondernemen om eenzaamheid bij ouderen te
Lees artikel >

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variëteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

Sundowning syndroom

Ga snel naar: Wat is het Sundowning Syndroom? Mogelijke oorzaken van het Sundowning Syndroom Adviezen voor het Sundowning Syndroom Wat is het Sundowning Syndroom? Het Sundowning Syndroom treedt op bij
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief