Skip to content

Zelfredzaamheidmeter


Archief

6

Zelfredzaamheidsmeter

De Zelfredzaamheidsmeter (Vilans, 2013)  is een korte vragenlijst die de zelfredzaamheid van een  cliënt in beeld brengt. Het instrument meet zowel de zelfredzaamheid als de regie op 10 levensdomeinen:

 • Financiële situatie
 • Dagbesteding
 • Woonsituatie
 • Psychisch functioneren
 • Lichamelijk functioneren
 • Cognitief functioneren
 • Huishouden
 • ADL
 • Sociaal netwerk
 • Mobiliteit

Het instrument is vanuit de praktijk en het zorgleefplan ontwikkeld. Vilans heeft praktijkgericht onderzoek gedaan en vooral gekeken naar praktijkervaringen met het instrument. Wetenschappelijk onderzoek is niet gedaan.
Voor elk levensdomein wordt, samen met de cliënt, nagegaan in hoeverre de cliënt zelfstandig functioneert en dus hoe zelfredzaam hij of zij is. Dit op een schaal van 1 tot 4:

 • Niet zelfredzaam, er is sprake van ernstige problemen op dit levensdomein
 • Beperkt zelfredzaam, de cliënt redt zich slechts in beperkte mate op dit levensdomein
 • Voldoende zelfredzaam, de cliënt kan zich voldoende redden op dit levensdomein
 • Volledig zelfredzaam, de cliënt is volledig redzaam op dit levensdomein

Daarnaast wordt bij elk domein aangegeven in hoeverre de cliënt de eigen regie heeft over een levensdomein:

 • Geen eigen regie
 • Beperkte eigen regie
 • Volledige eigen regie
 • Niet van toepassing

Op basis van de resultaten van de zelfredzaamheidsmeter worden met de cliënt de doelen bepaald:

 • wat wil de cliënt bereiken,
 • wat is daarvoor nodig,
 • wie kan wat doen,
 • wanneer is het doel bereikt
 • wanneer wordt een tussenevaluatie gehouden.

Download de Zelfredzaamheidsmeter http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/zelfredzaamheidsmeter.pdf

 

Vergelijkbare berichten

Wat kun je zelf doen tegen eenzaamheid bij ouderen?

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. Gelukkig kan jij als zorgprofessional het verschil maken. Hier zijn concrete acties die je als zorgprofessional kunt ondernemen om eenzaamheid bij ouderen te
Lees artikel >

Hoe ga je om met ouderen met dementie? 18 adviezen

Omgaan met mensen met dementie kan een uitdaging zijn. Ieder individu met deze aandoening reageert namelijk anders. Dementie veroorzaakt een variëteit aan gedragsveranderingen, wat betekent dat zorgverleners en naasten dienen
Lees artikel >

V&VN Ambassadeur leertraject

V&VN Ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige   Steeds meer mensen leven langer en gezonder, maar dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de zorgsector. De dubbele vergrijzing zorgt
Lees artikel >

Eisen aan rapportages

Waar moet een goede rapportage in de zorg aan voldoen? 10 belangrijke eisen Rapportages zijn onmisbaar bij de werkzaamheden van iedere zorgprofessional. Je schrijft op wat je observeert of signaleert
Lees artikel >

Met een systemische bril naar je organisatie kijken

Leer met een systemische bril naar je organisatie te kijken zodat nieuwe ideeën oppoppen voor de uitdagingen die je ervaart. Veel zorgorganisaties hebben het zwaar. Hoge werkdruk en personeelstekorten maken
Lees artikel >

Laat je inspireren
Schrijf je in voor
onze nieuwsbrief