shutterstock_558692338

Zelfredzaamheidsmeter

De Zelfredzaamheidsmeter (Vilans, 2013)  is een korte vragenlijst die de zelfredzaamheid van een  cliënt in beeld brengt. Het instrument meet zowel de zelfredzaamheid als de regie op 10 levensdomeinen:

 • Financiële situatie
 • Dagbesteding
 • Woonsituatie
 • Psychisch functioneren
 • Lichamelijk functioneren
 • Cognitief functioneren
 • Huishouden
 • ADL
 • Sociaal netwerk
 • Mobiliteit

Het instrument is vanuit de praktijk en het zorgleefplan ontwikkeld. Vilans heeft praktijkgericht onderzoek gedaan en vooral gekeken naar praktijkervaringen met het instrument. Wetenschappelijk onderzoek is niet gedaan.
Voor elk levensdomein wordt, samen met de cliënt, nagegaan in hoeverre de cliënt zelfstandig functioneert en dus hoe zelfredzaam hij of zij is. Dit op een schaal van 1 tot 4:

 • Niet zelfredzaam, er is sprake van ernstige problemen op dit levensdomein
 • Beperkt zelfredzaam, de cliënt redt zich slechts in beperkte mate op dit levensdomein
 • Voldoende zelfredzaam, de cliënt kan zich voldoende redden op dit levensdomein
 • Volledig zelfredzaam, de cliënt is volledig redzaam op dit levensdomein

Daarnaast wordt bij elk domein aangegeven in hoeverre de cliënt de eigen regie heeft over een levensdomein:

 • Geen eigen regie
 • Beperkte eigen regie
 • Volledige eigen regie
 • Niet van toepassing

Op basis van de resultaten van de zelfredzaamheidsmeter worden met de cliënt de doelen bepaald:

 • wat wil de cliënt bereiken,
 • wat is daarvoor nodig,
 • wie kan wat doen,
 • wanneer is het doel bereikt
 • wanneer wordt een tussenevaluatie gehouden.

Download de Zelfredzaamheidsmeter http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/zelfredzaamheidsmeter.pdf