Werken als zorgcoördinator, EVV of contactverzorgende

In deze training staan de twee kerntaken centraal:

 1. De EVV is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn/haar kwaliteit van leven.
 2. De EVV coördineert de multidisciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met cliënt (is aanspreekpunt voor cliënt / cliëntsysteem collega’s en andere disciplines).

Deze incompany training is gebaseerd op de branche erkende opleiding EVV van BTSG.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • beheerst de deelnemer de juiste kennis en vaardigheden welke binnen het competentieprofiel van de EVV aan de orde komen;
 • is de deelnemer in staat om de cliënt te ondersteunen bij het realiseren van zijn/haar kwaliteit van leven;
 • is de deelnemer in staat om de zorg omtrent een cliënt te coördineren;
 • fungeert de deelnemer als aanspreekpunt voor cliënt, familie en collega's;
 • is de deelnemer in staat om reflectie toe te passen.

Inhoud
In deze training werkt de cursist aan het (verder) ontwikkelen van de volgende competenties en vaardigheden:

 • Werken met het zorgleefplan.
 • Cliëntbespreking / MDO.
 • Evaluatie van het zorgproces en rapporteren.
 • Het coördineren van de zorg / bewaken continuïteit.
 • Communicatie en onderhandelen.
 • Cliëntgerichte houding.
 • Signaleren en reageren.
 • Professioneel handelen.

Werkvormen
Overdracht kennis, oefeningen, gebruik beeldmateriaal, competentiemeter, praktijkopdrachten, intervisie, oefenen van vaardigheden met acteur.

Duur en aantal deelnemers
De in-company training bestaat uit 6 lesdagen van ieder 6 uur (of 12 dagdelen). Het aantal SBU bedraagt 3 uur per week.
Aan een trainingsgroep kunnen maximaal 14 cursisten deelnemen.

Certificaat
Bij deelname aan alle bijeenkomsten en wanneer de cursist aan alle voorwaarden heeft voldaan, ontvangt deze een Certificaat van Deelname. Met dit certificaat kunnen vrijstellingen worden verkregen voor onderdelen van de branche erkende EVV opleiding. Aan die vrijstelling is een maximale periode van 2 jaar verbonden en geldt alleen voor en binnen de (in-company) opleiding zoals die door BTSG wordt aangeboden.

Doelgroep
Verzorgenden die als zorgcöordinator, EVV of contactverzorgende in een zorgorganisatie (zullen) functioneren en niet de branche erkende opleiding EVV willen volgen.